La biòpsia líquida, una eina nova contra el tumor cerebral més freqüent en infants
Un estudi de Vall d'Hebron demostra que aquesta tècnica ajuda a identificar alteracions concretes del genoma del medul·loblastoma
La biòpsia líquida, una eina nova contra el tumor cerebral més freqüent en infants

La biòpsia líquida, una eina nova contra el tumor cerebral més freqüent en infants

Un estudi de Vall d'Hebron demostra que aquesta tècnica ajuda a identificar alteracions concretes del genoma del medul·loblastoma

Xavier Duran
TEMA:
Càncer
La biòpsia líquida, una eina nova contra el tumor cerebral més freqüent en infants
L'equip d'investigadors del VHIO, amb Joan Seoane en el centre

L'anàlisi del líquid cefaloraquidi, que recorre el sistema nerviós central, pot ser una eina de gran utilitat per fer front al medul·loblastoma, el tumor cerebral pediàtric més freqüent.

Ho demostra un treball liderat pel Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), sota la direcció de Joan Seoane. La recerca es publica a la revista "Nature Communications".

El medul·loblastoma és el tumor cerebral més prevalent en la infància. Es tracta d'un tumor complex i heterogeni amb un rang de pronòstic ampli. En alguns casos, provoca una neoplàsia extremadament agressiva. La recaiguda, que pot arribar a produir-se en un 30% dels pacients, és la principal causa de mortalitat de malalts amb medul·loblastoma.

L'eliminació quirúrgica del tumor és actualment la primera opció en el tractament. Però no sempre és possible obtenir mostres d'un tumor que pot evolucionar amb el temps per triar el millor tractament.


Una opció fins ara no estudiada

L'obtenció d'una mostra de teixit per a l'anàlisi està limitada pel fet que el tumor es troba en el cerebel i això dificulta molt l'accés quirúrgic a les biòpsies.

Una opció que encara no s'havia explorat en aquest àmbit pediàtric era l'estudi de l'ADN tumoral circulant -ctDNA en les sigles en anglès. En el cas dels tumors cerebrals, aquest ADN no se sol detectar a la sang, sinó en el líquid cefaloraquidi dels pacients.

Una possibilitat d'accedir al líquid cefaloraquidi la dona la hidrocefàlia, molt comuna en els pacients pediàtrics amb tumors de la fossa posterior com el medul·loblastoma, i que es produeix perquè la quantitat d'aquest líquid augmenta. I això constitueix una oportunitat, com explica Laura Escudero, primera autora de l'estudi:

"En aquests casos, i abans del tractament quirúrgic del tumor, es requereix el drenatge del líquid cefaloraquidi per alleujar la pressió intracranial. A més, les mostres de líquid cefaloraquidi es recullen de manera rutinària per fer-ne una anàlisi citològica. Tenim, per tant, la possibilitat d'accedir fàcilment a aquestes mostres."

L'estudi demostra com l'anàlisi del líquid cefaloraquidi permet identificar alteracions genòmiques del tumor durant la progressió tumoral i fins i tot abans de la cirurgia. I això ajuda a determinar el pronòstic del tumor i a monitoritzar-ne l'evolució per ajustar el tractament al tumor de cada pacient en cada moment. És el que destaca el doctor Seoane:

"Per exemple, la informació derivada de la biòpsia líquida és fonamental per establir un bon pronòstic i saber quan estem davant d'un tumor agressiu o no. Aquesta informació és rellevant tant per al cirurgià com per a l'oncòleg a l'hora de valorar els riscos i beneficis de cada intervenció."

Així, continua el doctor Seoane, "en pacients amb tumors poc agressius és possible realitzar intervencions més conservadores i reduir les dosis de quimioteràpia i radioteràpia per evitar els possibles efectes secundaris negatius del tractament, mentre que en aquells que són identificats com a més agressius s'utilitzaran altres enfocaments".


Cap a tractaments personalitzats

L'anàlisi del ctDNA també ofereix informació valuosa per determinar tractaments i personalitzar-los, com exposa la doctora Escudero:

"En concret, hi ha algunes mutacions que són clau a l'hora d'optar per alguns tractaments, com les del gen PTCH1, que codifica una proteïna anomenada patched-1. En aquest cas, inhibidors del que es coneix com via Sonic Hedgehog podrien ser eficaços."

En definitiva, conclou el doctor Seoane, els resultats d'aquest treball permetran "identificar possibles dianes terapèutiques i entendre com canvia el tumor al llarg del temps, per ser més precisos i eficaços en els tractaments".

ARXIVAT A:
Càncer Salut Recerca científica
Anar al contingut