Els regants de l'Ebre expliquen que van abordar amb l'ACA el transport d'aigua dels pous de la demarcació de Tarragona a la de Barcelona

Tortosa.- Les comunitats de regants de l'Esquerra i la Dreta de l'Ebre han explicat que la reunió del passat dimarts amb representants de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i del Departament de Medi Ambient i Habitatge va servir per abordar la possible aportació d'aigües subterrànies dels pous del Camp de Tarragona i Reus amb vaixells cap a Barcelona així com qüestions relacionades amb les infraestructures de regadiu al delta de l'Ebre. En un breu comunicat, els dirigents dels regants no fan cap referència a la possibilitat que la part de la concessió del minitransvasament que no consumeix el Camp pugui ser transvasada a l'àrea metropolitana barcelonina mitjançant una interconnexió de xarxes.

Anar al contingut