Els avortaments augmenten un 4% a Catalunya el 2004, amb més de 17.200 interrupcions

El nombre d'avortaments a Catalunya es va incrementar un 4% l'any passat respecte del 2003. Més de 17.200 dones van interrompre el seu embaràs l'any passat, la majoria, d'entre 20 i 24 anys, solteres i que no tenen fills. La Conselleria de Salut va distribuir gratuïtament més de 79.000 pastilles de l'endèma, un mètode de contracepció que es preveu que ajudi a reduir el nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs.
Els avortaments augmenten un 4% a Catalunya el 2004, amb més de 17.200 interrupcions
Catalunya

Els avortaments augmenten un 4% a Catalunya el 2004, amb més de 17.200 interrupcions

El nombre d'avortaments a Catalunya es va incrementar un 4% l'any passat respecte del 2003. Més de 17.200 dones van interrompre el seu embaràs l'any passat, la majoria, d'entre 20 i 24 anys, solteres i que no tenen fills. La Conselleria de Salut va distribuir gratuïtament més de 79.000 pastilles de l'endèma, un mètode de contracepció que es preveu que ajudi a reduir el nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs.
Actualitzat
El 2004 va ser el primer any de l'aplicació del programa de la pastilla de l'endemà, engegat per la Generalitat amb l'objectiu de reduir el nombre d'embarassos no desitjats. Fins al 2007 no es podrà avaluar l'impacte d'aquest pla, però la Conselleria de Salut ha fet balanç d'aquests dotze primers mesos de dispensació d'aquest tractament de contracepció.

En total s'han prescrit i dispensat 79.124 pastilles, la majoria de les quals les han sol·licitat noies d'entre 16 i 19 anys, amb un 30,3%. Les segueixen el grup d'edat de 20 a 24 anys, 28,5%, i el de 25 a 29 anys (17,8%). Més lluny hi ha les menors de 16 anys, que representen un 4,2% del total, i les dones de 30 a 34 anys i les majors de 35, en tots dos casos per sobre del 9%.

Aquest primer any de dispensació de la pastilla de l'endemà no ha anat acompanyat d'una reducció del nombre d'avortaments, sinó el contrari, les interrupcions voluntàries d'embarassos han registrat un augment en totes les franges d'edat. El grup de dones de 20 a 24 anys és el que va presentar les taxes més altes, amb 19,05 per cada 1.000 dones; seguit del de 25 a 29, amb un 13,63; de 15 a 19 anys, amb un 13,09; de 30 a 34 anys, amb 10,4; de 35 a 39, amb 7,17; i de 40 a 44 anys, amb 2,78.

En total es van practicar 17.278 avortaments, cosa que representa un augment del 4% respecte de l'any passat. El perfil de les dones que se sotmeten a un avortament respon a una jove, d'entre 20 i 24 anys, soltera, que no conviu en parella, que no té fills i que no s'ha sotmès a aquesta intervenció abans.

Amb aquestes xifres a la mà, la taxa d'avortaments a Catalunya se situa en 10,75 per cada 1.000 dones, una xifra superior a la del conjunt de l'Estat, de 8,94 per cada 1.000 dones, i similar a la d'altres regions i països com Escòcia o el Canadà.

NOTÍCIES RELACIONADES