El Govern sol·licita al Parlament la tramitació d'urgència del Projecte de llei de seguretat industrial

Barcelona.- El Govern sol·licitarà al Parlament que acordi la tramitació d'urgència del Projecte de llei de seguretat industrial, aprovat pel Govern el 24 de desembre del 2007 i que va ser presentat al Parlament el passat 7 de gener d'aquest 2008. El Consell de Govern ha pres aquesta decisió amb l'objectiu que el desplegament del text pugui entrar en vigor com més aviat millor. La Llei de seguretat industrial permetrà organitzar el sistema de seguretat industrial de Catalunya, incrementant la qualitat del servei de les inspeccions i millorant l'eficiència administrativa en aquest àmbit. També permetrà incrementar el nombre d'operadors, per la qual cosa es preveu una major competència en el sector i un increment de les possibilitats d'elecció dels usuaris.
El Govern sol·licita al Parlament la tramitació d'urgència del Projecte de llei de seguretat industrial

El Govern sol·licita al Parlament la tramitació d'urgència del Projecte de llei de seguretat industrial

Barcelona.- El Govern sol·licitarà al Parlament que acordi la tramitació d'urgència del Projecte de llei de seguretat industrial, aprovat pel Govern el 24 de desembre del 2007 i que va ser presentat al Parlament el passat 7 de gener d'aquest 2008. El Consell de Govern ha pres aquesta decisió amb l'objectiu que el desplegament del text pugui entrar en vigor com més aviat millor. La Llei de seguretat industrial permetrà organitzar el sistema de seguretat industrial de Catalunya, incrementant la qualitat del servei de les inspeccions i millorant l'eficiència administrativa en aquest àmbit. També permetrà incrementar el nombre d'operadors, per la qual cosa es preveu una major competència en el sector i un increment de les possibilitats d'elecció dels usuaris.