El DAR subvenciona amb 635.000 euros les llavors amb un estàndard de qualitat certificada

Barcelona (ACN).- El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha fet efectiu el pagament de 635.000 euros corresponent a l'ajut a la producció de llavor certificada dins el marc de la Política Agrària Comuna (PAC). L'objectiu és garantir la qualitat de la llavor que es comercialitza al mercat de determinades espècies com l'arròs, l'alfals i els farratges (raigràs i festuca). Aquesta llavor s'obté a través d'un procés de certificació que en garanteix la sanitat i la qualitat. Els expedients inclosos en aquest pagament es troben localitzats a la demarcació de Tarragona, més concretament a les Terres de l'Ebre i a les demarcacions de Lleida i Girona.
El DAR subvenciona amb 635.000 euros les llavors amb un estàndard de qualitat certificada

El DAR subvenciona amb 635.000 euros les llavors amb un estàndard de qualitat certificada

Barcelona (ACN).- El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha fet efectiu el pagament de 635.000 euros corresponent a l'ajut a la producció de llavor certificada dins el marc de la Política Agrària Comuna (PAC). L'objectiu és garantir la qualitat de la llavor que es comercialitza al mercat de determinades espècies com l'arròs, l'alfals i els farratges (raigràs i festuca). Aquesta llavor s'obté a través d'un procés de certificació que en garanteix la sanitat i la qualitat. Els expedients inclosos en aquest pagament es troben localitzats a la demarcació de Tarragona, més concretament a les Terres de l'Ebre i a les demarcacions de Lleida i Girona.