Catalunya emprèn un pla pioner d'avaluació del sistema educatiu

Catalunya posa en marxa un pla d'avaluació del funcionament del sistema educatiu pioner a tot l'Estat: va més enllà del rendiment escolar que fixa en un rànquing l'informe estatal PISA i hi suma estudis propis centrats en l'aspecte social de l'alumnat, del professorat i dels centres. De moment, s'implantarà l'any que ve a 4t d'ESO perquè es considera una etapa que s'ha de millorar de forma prioritària, ja que és la que ha experimentat més canvis en els últims anys.
Catalunya emprèn un pla pioner d'avaluació del sistema educatiu
Barcelona

Catalunya emprèn un pla pioner d'avaluació del sistema educatiu

Catalunya posa en marxa un pla d'avaluació del funcionament del sistema educatiu pioner a tot l'Estat: va més enllà del rendiment escolar que fixa en un rànquing l'informe estatal PISA i hi suma estudis propis centrats en l'aspecte social de l'alumnat, del professorat i dels centres. De moment, s'implantarà l'any que ve a 4t d'ESO perquè es considera una etapa que s'ha de millorar de forma prioritària, ja que és la que ha experimentat més canvis en els últims anys.
Actualitzat
El pla pioner d'avaluació del sistema educatiu no universitari que prepara la Generalitat començarà l'any que ve amb un examen en profunditat de l'educació secundària obligatòria. L'any següent, el 2007, s'examinarà l'educació primària; el 2008, la formació professional; i el 2009, el batxillerat.

L'avaluació començarà amb l'ESO perquè és l'etapa que ha experimentat més canvis en els últims anys i on hi ha més necessitat d'introduir millores i d'obtenir informació sobre els punts febles i forts. Per fer-ho, es tindran en compte diferents estudis, entre els quals l'informe internacional PISA, un sobre el coneixement i l'ús de l'anglès i un sobre les ciències socials.

Educació, en cooperació amb altres departaments i organismes del govern, elaborarà, a més, un estudi sociològic i lingüístic sobre el perfil sociocultural dels alumnes, un diagnòstic sobre el funcionament dels centres, i informes sobre els valors democràtics i l'educació ciutadana, i la convivència escolar, entre d'altres. També s'avaluaran els mètodes d'ensenyament i aprenentatge en relació amb les noves tecnologies de la informació.

Els primers resultats d'aquest pla es tindran a finals de l'any que ve però no seran els resultats globals, ja que s'haurà d'esperar a contrastar-los amb els obtinguts amb els de l'informe PISA, que no estarà enllestit fins al 2007.