Acaba la remodelació d'alguns carrers i places del nucli antic d'Horta de Sant Joan

Acaba la remodelació d'alguns carrers i places del nucli antic d'Horta de Sant Joan

Acaba la remodelació d'alguns carrers i places del nucli antic d'Horta de Sant Joan

Pla general del resultat de la remodelació del paviment sota els porxos de la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. Imatge de l'1 de desembre de 2017 (horitzontal)

Pla general del resultat de la remodelació del paviment sota els porxos de la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. Imatge de l'1 de desembre de 2017 (horitzontal)

ACN Horta de Sant Joan.-La remodelació per pavimentar alguns carrers i places i renovar les xarxes de serveis del casc antic d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) ha acabat. Els treballs els ha gestionat l'Institut Català del Sòl per encàrrec com a mitjà propi de l'Ajuntament. La intervenció en el nucli antic, Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) s'ha fet en un àmbit d'actuació de més de 3.500 metres quadrats als carrers de Moragreda, Tomás Gil i Menbrado, i Doctor Messeguer del Perot, i les places de Sant Salvador, l'Església, Santa Anna i Pintor Picasso. Els carrers s'han pavimentat amb pedra a la zona del recinte emmurallat i formigó rentat a les zones de fora muralles. Les obres han tingut un cost de 940.771 euros.

El finançament de l'obra s'ha repartit en un 26% per l'Incasòl - amb les aportacions establertes en el conveni de transferències signat per aquest organisme i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya-, i en un 74% pel consistori que ha requerit mitjans propis i l'aportació de l'1,5% cultural del ministeri de Foment. A més de la pavimentació s'han renovat i col·locat baranes de protecció en els desnivells s'ha canviat la xarxa d'aigua potable i clavegueram, s'ha creat una xarxa de separació de les aigües pluvials, unes noves xarxes de dades i de gas i s'ha canviat l'enllumenat públic.