L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic publica les dades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya

Redacció
Emissions al Camp de Tarragona (Adrià Piñol)

Emissions al Camp de Tarragona (Adrià Piñol)

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha publicat per primer cop les dades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) a Catalunya per demarcacions. Durant el 2014, Catalunya va emetre 43.690 milions de tones de CO2 equivalent.

La demarcació que va produir més GEH és la de Barcelona, amb 25.056 milions de tones, i representa un 57,3% del total. Tarragona va emetre el 22,1%; Girona, el 10,3%, i Lleida, un 10,2%.  

En general, les activitats que van generar més emissions són les relacionades amb el processament de l'energia, tret de la demarcació de Lleida, on les emissions provinents del sector agrícola tenen una importància molt similar.

El càlcul, fet seguint les directrius del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), s'ha fet a partir de les dades facilitades pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, corresponents als anys 2005, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.

L'elaboració d'aquest informe requereix un any de recull i processament de dades i de sis mesos de verificació per part de la Comissió Europea. Per això hi ha un decalatge entre la publicació de l'inventari i l'any analitzat.

Cal tenir en compte que els inventaris mostren les emissions que tenen lloc en un territori concret, però no recullen les emissions produïdes fora d'aquell territori per activitats que són necessàries per abastir-lo. És a dir, els informes es fan des del punt de vista de la producció i no del consum.