Una de cada tres famílies participa activament en el funcionament de l'escola dels seus fills

Un estudi de la Fundació Jaume Bofill indica que el 29% de les famílies s'involucren en el funcionament de l'escola dels seus fills, és a dir, col·labora activament amb l'AMPA o el Consell Escolar. L'estudi destaca també que gairebé totes les famílies van a la reunió del començament de curs i a la trobada amb el tutor dels seus fills.
Una de cada tres famílies participa activament en el funcionament de l'escola dels seus fills
Barcelona

Una de cada tres famílies participa activament en el funcionament de l'escola dels seus fills

Un estudi de la Fundació Jaume Bofill indica que el 29% de les famílies s'involucren en el funcionament de l'escola dels seus fills, és a dir, col·labora activament amb l'AMPA o el Consell Escolar. L'estudi destaca també que gairebé totes les famílies van a la reunió del començament de curs i a la trobada amb el tutor dels seus fills.
Redacció Actualitzat
L'informe nega que els pares deleguin l'educació dels seus fills als mestres.

L'informe nega que els pares deleguin l'educació dels seus fills als mestres.

El 29% de les famílies s'impliquen en el funcionament de l'escola dels seus fills. Això vol dir que una tercera part de les famílies col·laboren activament amb l'AMPA o el Consell Escolar. Ho diu un estudi de la Fundació Jaume Bofill, que destaca també que gairebé totes les famílies van a la reunió d'inici de curs i a la trobada amb el tutor dels seus fills.

Segons l'estudi, es fa palesa l'existència de diferents graus de participació en funció de la composició de les famílies, el nivell educatiu dels pares, la procedència i la seva situació laboral i econòmica. Com més formació i més ingressos tenen les famílies, més participen en el funcionament de l'escola. La directora del projecte "Famílies amb veu" considera que les dades de l'informe desfan tòpics: "El tòpic que trenquem és que els pares deleguen l'educació dels seus fills als mestres. Els pares no deleguen, no hi ha un abandó de funcions. Els pares hi són."

L'estudi de la Fundació Bofill subratlla també que el vincle amb l'escola continua recaient en les mares. Les reunions amb el tutor les fa només la mare en gairebé la meitat dels casos. Només en el 6% de les reunions hi va només el pare, i acostuma a ser en l'educació Secundària, quan hi ha algun problema amb l'alumne.

Altres conclusions de l'estudi demostren que mares i pares estan interessats en l'escolarització dels seus fills: el 74% supervisen o ajuden sovint o sempre els seus fills amb els deures, el 89% s'ha reunit amb el tutor o tutora del fill i el 95% han assistit a la reunió d'inici de curs.

Només el 15,6% de les famílies no són sòcies de l'AMPA. D'aquestes, el 36,3% de les famílies de centres públics al·leguen que és per motius econòmics (no poden pagar la quota).