Prima de què?

Eurobons? Tisorades? Primes de risc? Els tres anys de retallades han enriquit el nostre lèxic amb neologismes i vocabulari propi d'experts. També hi ha termes i noms propis que han vist com la seva presència als mitjans experimentava un creixement exponencial.
Prima de què?
Sant Joan Despí

Prima de què?

Eurobons? Tisorades? Primes de risc? Els tres anys de retallades han enriquit el nostre lèxic amb neologismes i vocabulari propi d'experts. També hi ha termes i noms propis que han vist com la seva presència als mitjans experimentava un creixement exponencial.
Iolanda Garcia Actualitzat
Cerca del concepte "prima de risc" al web de consultes lingüístiques de la Generalitat.

No fa gaire que al carrer no se sentia a parlar de primes de risc.

Eurobons? Tisorades? Primes de risc? Els tres anys de retallades han enriquit el nostre lèxic amb neologismes i vocabulari propi d'experts. També hi ha termes i noms propis que han vist com la seva presència als mitjans experimentava un creixement exponencial.

Per buscar exemples no cal anar gaire lluny. A dues hores de vol, la cancellera Angela Merkel. En l'últim any ha aparegut a 236 notícies del 324.cat; l'any abans de la crisi, a 63. Més a prop, Brussel·les. La capital belga, i de la UE, apareixia a la web 523 vegades abans de les primeres retallades. En els últims 12 mesos s'ha arribat a 720.

L'any abans de la tisorada, ni se somiava amb eurobons ni es vivia pendent dels ràtings. De fet, ni existien les tisorades. Ni una! I de retallades, poques, ben poques. Concretament, 62 notícies del maig del 2009 al maig del 2010. Del 2011 al 2012, 1.039. Ajustos i reformes han experimentat un creixement similar. 8 ajustos del 2009-2010, 232 del 2012-2013. I de les 181 reformes d'abans de les retallades, a les 502 dos anys després.

Fa quatre anys, els rescats els feien els Bombers. 321 van ser notícia al 324.cat. Ara, els fa l'FMI, el BCE i la Comissió europea. Els seus han donat per a 810 informacions.

Les protestes al carrer també s'han doblat. 272 vagues abans de la primera gran tisorada. Només un any després ja van ser 561. I els funcionaris són els protagonistes de moltes. Del 2009 al 2010 es van publicar 165 informacions amb ells com a protagonistes. Un any després eren 339.

Retallades, reformes, ajustos... Aquests tres anys de retallades es poden mesurar de moltes maneres. Aquesta només n'és una.