Pla per ensenyar els joves a interpretar missatges audiovisuals de manera crítica

A partir del curs que ve, i començant per una cinquantena de centres pilot, el Departament d'Ensenyament engegarà un programa específic d'educació en comunicació audiovisual amb l'objectiu de capacitar els alumnes per crear i interpretar missatges d'aquests tipus. I és que el govern català pretén que els joves siguin espectadors actius i responsables. Per aconseguir-ho, Ensenyament anirà dotant les escoles dels aparells necessaris i, a més, d'una assignació de 1.000 euros durant tres anys per a despeses complementàries.
Pla per ensenyar els joves a interpretar missatges audiovisuals de manera crítica
Catalunya

Pla per ensenyar els joves a interpretar missatges audiovisuals de manera crítica

A partir del curs que ve, i començant per una cinquantena de centres pilot, el Departament d'Ensenyament engegarà un programa específic d'educació en comunicació audiovisual amb l'objectiu de capacitar els alumnes per crear i interpretar missatges d'aquests tipus. I és que el govern català pretén que els joves siguin espectadors actius i responsables. Per aconseguir-ho, Ensenyament anirà dotant les escoles dels aparells necessaris i, a més, d'una assignació de 1.000 euros durant tres anys per a despeses complementàries.
Actualitzat
Ensenyar els més joves a interpretar de manera crítica els missatges audiovisuals per aconseguir que siguin espectadors actius i responsables és l'objectiu del programa "Educació en comunicació audiovisual", que s'impulsarà per primera vegada el curs que ve en 50 centres catalans.

L'objectiu del Departament d'Ensenyament, que destinarà 50.000 euros a aquest projecte, és introduir de manera progressiva la comunicació audiovisual en el currículum escolar per aconseguir que els alumnes siguin receptors "actius, autònoms i informats" dels missatges del cinema i els mitjans de comunicació i puguin interpretar-los de manera critica.

Durant la presentació del programa, la consellera d'Educació, Marta Cid, ha explicat que "s'ha de preparar els joves per viure en un món d'imatges i paraules". En aquest sentit, ha destacat que l'educació en comunicació és una "necessitat urgent" i que "l'escola no pot fugir d'aquesta realitat".

A més de l'escola, la participació de les famílies és primordial en aquest projecte, segons Cid, ja que han de potenciar bons hàbits que afavoreixin el consum responsable dels mitjans de comunicació.

El programa, en què participaran 50 centres de primària i secundària que se seleccionaran mitjançant convocatòria pública, inclou diferents projectes dirigits a estudiants de diferents edats i que tracten diversos temes. Així, el projecte "Aprendre a mirar", destinat a centres d'educació infantil i primària, proporcionarà material didàctic per ensenyar els més petits a construir una mirada pròpia sobre els missatges publicitaris, la ficció cinematogràfica i televisiva i els programes informatius.

Altres projectes que s'impulsaran de manera pionera el pròxim curs són "Com veure la televisió?", que facilitarà material editat pel Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i que participa activament en la iniciativa, o "Cine en curs", programa dirigit a estudiants de secundària que vol incorporar el cinema a l'escola com a art i cultura.

Els continguts de la nova matèria -que es troba entre les àrees de llengua, arts visuals i plàstica i ciències socials- recullen propostes com l'anàlisi de missatges publicitaris, cinematogràfics i televisius, la comprensió del llenguatge informatiu o l'ús de fonts d'informació diferents.

La consellera ha explicat que la Generalitat donarà 50.000 euros -1.000 euros per a cada centre- per un període de tres anys als centres que participin en el projecte. A més, el govern donarà ajudes complementàries com el material o la formació de professors.