Nous mapes per conèixer els factors que influeixen en els rius i prevenir inundacions

El control de rius i de pantans per evitar problemes s'ha convertit en una prioritat de l'administració. A partir d'un conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Institut Cartogràfic de Catalunya, s'han elaborat uns nous mapes de l'espai fluvial, els quals inclouen els factors que influeixen en la dinàmica dels rius, des de la pressió urbanística fins als corredors biològics, passant pel risc d'inundacions. Aquests mapes provenen de les informacions aconseguides amb un sensor làser, fet que permetrà simular l'abast de les crescudes dels rius amb molta exactitud.
Nous mapes per conèixer els factors que influeixen en els rius i prevenir inundacions
Catalunya

Nous mapes per conèixer els factors que influeixen en els rius i prevenir inundacions

El control de rius i de pantans per evitar problemes s'ha convertit en una prioritat de l'administració. A partir d'un conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Institut Cartogràfic de Catalunya, s'han elaborat uns nous mapes de l'espai fluvial, els quals inclouen els factors que influeixen en la dinàmica dels rius, des de la pressió urbanística fins als corredors biològics, passant pel risc d'inundacions. Aquests mapes provenen de les informacions aconseguides amb un sensor làser, fet que permetrà simular l'abast de les crescudes dels rius amb molta exactitud.
Actualitzat
Llegir el terreny per saber fins on ha arribat el riu en els moments de més crescuda, recórrer a la memòria històrica i a la tecnologia més innovadora -com les simulacions per ordinador- són les eines per conèixer amb detall els 2.500 quilòmetres de rius de Catalunya. Aquests treballs conformen la nova Planificació dels Espais Fluvials de Catalunya, el PEFCAT, un estudi que inclou tots els factors que influeixen en la dinàmica dels rius, des de la pressió urbanística fins als corredors biològics, passant pel risc d'inundacions. Els nous mapes de l'espai fluvial s'elaboren a partir d'un conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Institut Cartogràfic de Catalunya, i provenen de les informacions aconseguides amb un sensor làser aerotransportat que rep 25.000 dades per segon. Als nous mapes, la mesura de referència de superfície és el metre quadrat i la precisió d'altitud és de 10 a 15 centímetres. Tots aquests detalls permeten simular l'abast de les crescudes dels rius i el territori afectat amb molta exactitud. L'elaboració del PEFCAT durarà entre sis i set anys i té la finalitat de dissenyar un futur sostenible per als espais fluvials de Catalunya.