Les partícules que es van escapar d'Ascó tenien més càrrega radiològica de la calculada inicialment

Les partícules que la central nuclear Ascó 1 va emetre a l'exterior el novembre del 2007 tenien cinc vegades més càrrega radiològica del que s'havia calculat inicialment. Concretament, 11 mil·licuris. L'informe final del Consell de Seguretat Nuclear sobre l'incident detalla què va passar amb les partícules que van sortir de la central i determina que no van tenir cap repercussió ni per a les persones ni per al medi ambient.
Les partícules que es van escapar d'Ascó tenien més càrrega radiològica de la calculada inicialment
Ascó

Les partícules que es van escapar d'Ascó tenien més càrrega radiològica de la calculada inicialment

Les partícules que la central nuclear Ascó 1 va emetre a l'exterior el novembre del 2007 tenien cinc vegades més càrrega radiològica del que s'havia calculat inicialment. Concretament, 11 mil·licuris. L'informe final del Consell de Seguretat Nuclear sobre l'incident detalla què va passar amb les partícules que van sortir de la central i determina que no van tenir cap repercussió ni per a les persones ni per al medi ambient.
Actualitzat
El Consell de Seguretat Nuclear ha explicat que les característiques de les partícules i la seva distribució, juntament amb els resultats dels controls radiològics fets a unes 2.500 persones, són alguns dels elements que han permès confirmar l'absència d'impacte radiològic real als treballadors i al públic.

L'informe, que ha estat remès al Congrés dels Diputats, confirma que "no hi ha dubtes" sobre l'origen de la fuita de partícules, que va tenir lloc el novembre del 2007. L'origen va tenir lloc a partir d'un "incident operatiu" que va contaminar els conductes del sistema de ventilació de l'edifici de combustible i va provocar l'emissió de partícules per la xemeneia.

El document també estableix que la central d'Ascó I disposava "d'elements tècnics suficients" per evitar l'emissió de partícules a l'exterior i, per tant, considera que el titular de la planta "no ha gestionat de forma adequada els residus radioactius en el seu origen" ni els ha processat a través dels sistemes de tractament disponibles.

Aquests incompliments de la reglamentació vigent, afegeix l'informe, han motivat que el Consell de Seguretat Nuclear proposés al Ministeri d'Indústria l'obertura d'un expedient sancionador al titular d'Ascó I.