L'empremta humana des de l'espai

L'empremta humana des de l'espai

L'empremta humana des de l'espai

Néstor Gómez
Néstor Gómez
planeta Terra

planeta Terra

Al llarg de la història, l'home ha modificat i ha adaptat el seu entorn de les seves necessitats, primer per autoabastir-se i finalment per comercialitzar amb el món sencer. L'increment de la població dels darrers decennis ha provocat un increment de les necessitats de recursos i de les explotacions de tota mena, fent-les al més extensives i intensives possible per treure'n el màxim benefici.

L'increment de l'anomenada prosperitat dels països desenvolupats i poderosos ha permès que Google fes aquest vídeo de l'evolució dels usos del sòl de tres indrets del món -Xangai, Las Vegas i Dubai- en un període de 28 anys. Si aquests tres exemples els estenem al creixement de tots els països en els darrers 25 anys, imagineu-vos l'impacte sobre la Terra, l'aigua i l'aire. Un impacte que irremeiablementrepercussions en el clima del nostre planeta.