La població catalana més emprenedora viu a les zones rurals

La població catalana més emprenedora viu a les zones rurals. Així ho demostra l'Enquesta de Percepció del Món Rural, presentada a la seu de la Generalitat a Girona. Aquesta afirmació contrasta amb la percepció de la societat, ja que més de la meitat dels enquestats creuen que és més fàcil obrir un negoci a la ciutat que en un entorn rural.
La població catalana més emprenedora viu a les zones rurals
Girona

La població catalana més emprenedora viu a les zones rurals

La població catalana més emprenedora viu a les zones rurals. Així ho demostra l'Enquesta de Percepció del Món Rural, presentada a la seu de la Generalitat a Girona. Aquesta afirmació contrasta amb la percepció de la societat, ja que més de la meitat dels enquestats creuen que és més fàcil obrir un negoci a la ciutat que en un entorn rural.
Actualitzat
Diverses caixes de maduixes en un camp

La població catalana més emprenedora són els joves del món rural.

Els joves són el sector més emprenedor i el que més aposta per obrir un negoci propi, i això es nota sobretot en el món rural, on el 26,5% d'aquest grup d'edat ha intentat muntar un negoci. Això, tot i que el 88% de la població catalana creu que els joves abandonen els pobles per motius de feina i oportunitats laborals. Així ho mostra la radiografia que ha fet l'Enquesta de Percepció del Món Rural, impulsada per la Fundació del Món Rural i que s'ha presentat a Girona.

El secretari general del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Xavier Castella, creu que aquesta aposta és un encert en temps de crisi. Castella ha remarcat que el 67% dels enquestats consideren que la crisi ha afectat més el sector agrari que altres sectors, sobretot perquè, com ha reconegut, "hi ha hagut una pressió per reduir els preus que ha afectat el pagès".

L'enquesta també reflecteix que els catalans que viuen a les zones rurals estan més satisfets amb l'estil de vida que porten, i un 55,7% dels catalans creuen que la qualitat de vida al món rural ha millorat respecte a l'any passat. A més, indiquen que gasten menys en habitatge que no pas en alimentació, al contrari que els entorns urbans.

Els ciutadans també creuen que costa més arribar a final de mes a les àrees urbanes que no pas a les rurals (80%), i que a les ciutats es gasta més aigua que al camp.