La penetració d'Internet en els països candidats a la Unió Europea és baixa

Els estats candidats a ser membres de la Unió Europea estan encara lluny de les mitjanes europees d'utilització de noves tecnologies en tots els sectors i àmbits, segons un estudi. L'informe també compara dades de la Unió amb els Estats Units. En nombre d'ordinadors per habitants guanyen els nord-americans, en penetració de la telefonia mòbil guanyen els europeus.
La penetració d'Internet en els països candidats a la Unió Europea és baixa
Brussel·les

La penetració d'Internet en els països candidats a la Unió Europea és baixa

Els estats candidats a ser membres de la Unió Europea estan encara lluny de les mitjanes europees d'utilització de noves tecnologies en tots els sectors i àmbits, segons un estudi. L'informe també compara dades de la Unió amb els Estats Units. En nombre d'ordinadors per habitants guanyen els nord-americans, en penetració de la telefonia mòbil guanyen els europeus.
Actualitzat
Magrat els esforços que s'han fet en els països candidats a ingressar a la Unió Europea (UE) en matèria de la societat de la informació, queda palès que queden lluny del grau de penetració que tenen els Quinze, segons un informe donat a conèixer avui de l'Institut d'Estudis Econòmics que porta el significatiu nom de "Païos candidats: la bretxa digital amb la UE és encara molt gran". Cal destacar que els candidats, però, milloren any rere any els seus indicadors de manera molt ostensible. A finals de l'any 2001, el nombre d'ordinadors personals per persones va augmentar un 13 per cent; el de mòbils, un 42 per cent, i els de servidors, un 33 per cent. La mitjana de la Unió és de quatre servidors d'Internet per cada cent habitans, la dels països aspirants a entrar a la UE és d'un per cada cent habitants. Als Estats Units, és de cinc per cada cent persones. En nombre d'internautes els nord-americans superen àmpliament els Quinze, amb la meitat de la població, per un terç de tots els europeus. El estats candidats només arriben al 8 per cent. Quant a ordinadors per habitant, la bretxa digital es manté entre els Estats Units i la Unió i entre la Unió i els aspirants. Els primers estan en un 65 per cent de penetració; els segons, en un 31 per cent, i els últims arriben fins al 7 per cent. Si parlem de telefonia mòbil, és la UE la líder indiscutible, amb un 77 per cent d'usuaris entre la població, enfront dels EUA, que arriben fins al 44 per cent. En aquest sentit, els aspirants no es queden gaire enrere i el 31 per cent dels seus habitants són usuaris del telèfon mòbil.