La inflació no es moderarà fins al segon semestre del 2008, segons les cambres

La inflació es mantindrà elevada durant el primer semestre de l'any. Aquesta és l'estimació que fan les cambres de comerç en el seu últim butlletí de situació econòmica. Tot i que no preveuen una moderació ràpida dels preus, també consideren que a partir de l'estiu hi podria haver creixements de preus inferiors als dels últims mesos. La previsió de les cambres difereix de la mantinguda pel govern espanyol des de fa mesos. Com han defensat el secretari d'Estat d'Economia, David Vegara, després que al gener es conegués una taxa interanual del 4,3%, el govern preveu un descens progressiu de l'IPC des del mes de març i més acusat a partir de la primavera. Malgrat això, les cambres coincideixen amb el govern que la inflació se situarà per sota del 3% al final d'aquest exercici i estimen un IPC pròxim al 2,8% en taxa interanual el 2008.
La inflació no es moderarà fins al segon semestre del 2008, segons les cambres
Madrid

La inflació no es moderarà fins al segon semestre del 2008, segons les cambres

La inflació es mantindrà elevada durant el primer semestre de l'any. Aquesta és l'estimació que fan les cambres de comerç en el seu últim butlletí de situació econòmica. Tot i que no preveuen una moderació ràpida dels preus, també consideren que a partir de l'estiu hi podria haver creixements de preus inferiors als dels últims mesos. La previsió de les cambres difereix de la mantinguda pel govern espanyol des de fa mesos. Com han defensat el secretari d'Estat d'Economia, David Vegara, després que al gener es conegués una taxa interanual del 4,3%, el govern preveu un descens progressiu de l'IPC des del mes de març i més acusat a partir de la primavera. Malgrat això, les cambres coincideixen amb el govern que la inflació se situarà per sota del 3% al final d'aquest exercici i estimen un IPC pròxim al 2,8% en taxa interanual el 2008.
Actualitzat

Per a les cambres de comerç, el 2008 serà un any marcat per la incertesa econòmica internacional. Aquesta situació també afectarà Espanya, tot i que, segons l'organització empresarial, l'evolució prevista de les diferents magnituds econòmiques apunta a un creixement més equilibrat arreu del territori.

Les cambres asseguren que aquest creixement es basarà en la inversió en béns d'equip i en una reducció de la contribució negativa del sector exterior al creixement econòmic.

Respecte a l'evolució del mercat de treball a Espanya, les cambres consideren que, previsiblement, el sector serveis i, en menys grau, la indústria absorbiran part de la destrucció d'ocupació que ha provocat la construcció en l'últim trimestre del 2007.