La Generalitat promet noves ajudes per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge

La secretària general de Joventut de la Generalitat, Marta Rosàs, s'ha compromès a aprovar noves ajudes econòmiques per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge i així reduir l'edat d'emancipació del col·lectiu (el 58% dels joves d'entre 25 i 30 anys viu actualment a casa dels pares). Rosàs ha presentat les línies d'actuació que el govern tripartit emprendrà durant la pròxima legislatura en matèria de Joventut. Rosàs ha explicat que concentrarà els esforços a facilitar l'accés a l'habitatge i al món laboral i fomentar l'associacionisme juvenil.
La Generalitat promet noves ajudes per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge
Secretaria de joventut

La Generalitat promet noves ajudes per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge

La secretària general de Joventut de la Generalitat, Marta Rosàs, s'ha compromès a aprovar noves ajudes econòmiques per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge i així reduir l'edat d'emancipació del col·lectiu (el 58% dels joves d'entre 25 i 30 anys viu actualment a casa dels pares). Rosàs ha presentat les línies d'actuació que el govern tripartit emprendrà durant la pròxima legislatura en matèria de Joventut. Rosàs ha explicat que concentrarà els esforços a facilitar l'accés a l'habitatge i al món laboral i fomentar l'associacionisme juvenil.
Actualitzat
La responsable de Joventut ha reconegut que les mesures anunciades són un conglomerat de "bones intencions", però ha assegurat que en els pròxims mesos podrà anunciar aplicacions concretes. Ha explicat que està pendent d'un estudi sobre "Joves catalans i habitatge" (que tindrà acabat en les pròximes setmanes) i una coordinació entre les diverses conselleries que hauran d'implicar-se en les polítiques de Joventut per poder tirar endavant els nous compromisos. Segons dades facilitades per la Secretaria referents a l'any 2003, el 91% dels joves d'entre 20 i 24 anys viuen a casa dels seus pares, percentatge que baixa al 58% en el col·lectiu d'entre 25 a 29 anys. La situació és "verdaderament preocupant" -segons ha qualificat Rosàs- en la franja d'entre 30 a 34 anys, dels quals el 25% encara no s'ha emancipat. A més, en aquest últim cas, la situació ha anat creixent, ja que l'any 2001 aquesta situació afectava el 15% d'aquests joves. Per poder reduir l'edat d'emancipació, Rosàs s'ha compromès a "anar més enllà" de les ajudes actuals per a l'adquisició de l'habitatge, les promocions públiques, les mesures fiscals que afavoreixin el mercat de lloguer, borses joves d'habitatge i rehabilitació. L'altre eix fonamental a través del qual es regirà la política de Joventut es concentra en el moviment associatiu juvenil. En aquest context, ha anunciat possibles futures lleis per regular aquesta col·lectiu, com la Llei de Participació Juvenil i la Llei de Reconeixement del Moviment Associatiu. En suma, es pretén així fomentar els associats actuals i "crear un nou teixit", ha assenyalat Rosàs. Actualment, un total de 2.123 entitats juvenils estan censades a la Secretaria de Joventut i "en contra del tòpic que els joves passen de tot", ha defensat Rosàs, el 34,9% d'entre 15 i 29 anys pertanyen a algun tipus d'associació. La Secretaria donarà "més suport econòmic" a les associacions, així com assessorament jurídic, tècnic i comunicatiu, i treballarà perquè disposin d'equipaments públics per reunir-se. Sobre aquest últim punt, Rosàs ha apuntat que la Generalitat no crearà, en principi, nous espais, sinó que ha apostat per "aprofitar alguns espais que no són prou utilitzats", com els centres docents, que ampliaran l'horari d'obertura. Joventut també fomentarà les polítiques que ajudin a accedir al món del treball, la prevenció de temes de salut, la formació, l'ús de noves tecnologies i el foment de l'oci alternatiu.