La Diputació de Barcelona aprova el pressupost del 2003, xifrat en 495 milions d'euros

La Diputació de Barcelona compta per a l'any vinent, l'últim del mandat, amb un pressupost que puja a 495 milions d'euros. Aquesta xifra representa una reducció respecte a l'any passat del 4,6%, conseqüència de la finalització durant l'any 2003 de tots els projectes endegats en el mandat. El ple celebrat aquest matí ha aprovat els comptes per a l'any vinent amb els vots favorables de tots els grups polítics (PSC, CiU, ICV i ERC), menys el PP.
La Diputació de Barcelona aprova el pressupost del 2003, xifrat en 495 milions d'euros
Barcelona

La Diputació de Barcelona aprova el pressupost del 2003, xifrat en 495 milions d'euros

La Diputació de Barcelona compta per a l'any vinent, l'últim del mandat, amb un pressupost que puja a 495 milions d'euros. Aquesta xifra representa una reducció respecte a l'any passat del 4,6%, conseqüència de la finalització durant l'any 2003 de tots els projectes endegats en el mandat. El ple celebrat aquest matí ha aprovat els comptes per a l'any vinent amb els vots favorables de tots els grups polítics (PSC, CiU, ICV i ERC), menys el PP.
Actualitzat
El pressupost del 2003 suposa la culminació del procés de planificació que va iniciar-se fa quatre anys amb l'aprovació del Pla d'Actuació del Mandat 2000-2003, que tenia com a eixos essencials generar desenvolupament social i econòmic a tots els territoris de la demarcació, esdevenir una administració especialitzada en la gestió territorial sostenible, fer del coneixementl'objectiu central de l'acció local, dotar de més qualitat de vida els ciutadans de tots els municipis de la província, ciutats per a tothom, i treballar per fer unes ciutats i viles més solidàries i cohesionades. Les xifres globals dels darrers quatres anys reflecteixen el compliment dels objectius previstos l'any 2000, amb increments del 48,84% en govern local (finançament local i assistència integral al govern local); 63,35% en acció territorial (prevenció d'incendis, gestió d'espais naturals, fluvials i costaners, i gestió urbana i territorial); 92,65% en acció ciutadana (biblioteques, difusió artística, esports, atenció social primària, immigració, pla d'igualtat i pla jove), i 66,45% en desenvolupament econòmic (promoció econòmica, foment de l'ocupació, habitatge social i turisme).