La clínica CIMA de Barcelona obre una unitat que diagnostica el càncer de mama en un dia

La clínica CIMA de Barcelona ha començat a diagnosticar el càncer de mama en només un dia. La Unitat de Patologia Mamària que ha inaugurat la clínica és capaç de realitzar diagnòstics ràpids, en dues o tres hores, en lloc del procés habitual que acostuma a durar entre una i tres setmanes. Aquest temps d'espera sovint provoca angoixa en les dones que s'han fet les proves. Per això, el centre ha apostat per tenir una unitat especialitzada en patologia mamària que en un dia visita la pacient, li fa les proves i li comunica el diagnòstic.
La clínica CIMA de Barcelona obre una unitat que diagnostica el càncer de mama en un dia
Barcelona

La clínica CIMA de Barcelona obre una unitat que diagnostica el càncer de mama en un dia

La clínica CIMA de Barcelona ha començat a diagnosticar el càncer de mama en només un dia. La Unitat de Patologia Mamària que ha inaugurat la clínica és capaç de realitzar diagnòstics ràpids, en dues o tres hores, en lloc del procés habitual que acostuma a durar entre una i tres setmanes. Aquest temps d'espera sovint provoca angoixa en les dones que s'han fet les proves. Per això, el centre ha apostat per tenir una unitat especialitzada en patologia mamària que en un dia visita la pacient, li fa les proves i li comunica el diagnòstic.
Actualitzat

El coordinador de la nova unitat, Joan Francesc Julián, ha explicat que aquesta compta amb un equip multidisciplinari, que sotmetrà les dones a totes les proves necessàries per confirmar o descartar la sospita de tumor. Segons Julián, un dels principals objectius de la nova unitat, que podria ser pionera a Espanya, és "evitar l'angoixa i la pressió psicològica que genera la incertesa davant la possibilitat d'un diagnòstic de càncer de mama", que en els circuits convencionals pot dilatar-se diverses setmanes.

En canvi, la immediatesa que ofereixen des de la CIMA "permet no només accelerar la realització de les diferents proves, sinó que a més facilita la presa de decisions i confrontar criteris de diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients". Un cop valorats els resultats de les proves pel radiòleg, sempre en contacte directe i presencial amb els altres especialistes, i en cas d'estimar-se oportú, es realitza una biòpsia per punció a la pacient de cara a l'estudi citohistològic de la lesió.

Així, amb els resultats de les anàlisis realitzades pel patòleg de la Unitat, es produeix en poques hores una segona visita amb la pacient en què se la informa dels resultats de les diferents proves.

En cas de confirmar-se un càncer de mama, la unitat també compta amb una assessora personal per proporcionar un suport emocional als pacients i aconsellar-los sobre com afrontar la malaltia, així com de totes aquelles qüestions que puguin sorgir en relació amb aquesta.

Finalment, la Unitat també ofereix un seguiment o la possibilitat de posar en marxa, de forma personalitzada, el tractament medicoquirúrgic més adequat en funció dels resultats obtinguts.

El càncer de mama és la patologia maligna més freqüent en la dona. L'autoexploració, les diferents campanyes de cribratge i els tractaments actuals han aconseguit disminuir enormement la mortalitat de la malaltia gràcies al diagnòstic precoç.