Els usuaris de Rodalies valoren positivament el dispositiu d'informació del pla alternatiu de transport del mes d'agost

Barcelona (ACN).- La majoria dels usuaris que han utilitzat Rodalies durant el mes d'agost es mostren "prou satisfets" pel dispositiu d'informació que s'ha preparat per reconduir els viatgers afectats pels talls a la xarxa ferroviària per la cobertura de les vies a Sants. No obstant això, molts d'ells afirmen que ha calgut "paciència i resignació" durant els 23 dies que ha durat l'afectació. Tot i que la senyalització i el nombre d'informadors ha estat "suficient", en molts casos hi ha hagut acumulació de persones a les andanes i algun usuari afirma "haver-se sentit dins un ramat de bens" en alguns moments. La valoració global, però, és positiva s'ha percebut una millora informativa respecte talls d'anys anteriors.
Els usuaris de Rodalies valoren positivament el dispositiu d'informació del pla alternatiu de transport del mes d'agost

Els usuaris de Rodalies valoren positivament el dispositiu d'informació del pla alternatiu de transport del mes d'agost

Barcelona (ACN).- La majoria dels usuaris que han utilitzat Rodalies durant el mes d'agost es mostren "prou satisfets" pel dispositiu d'informació que s'ha preparat per reconduir els viatgers afectats pels talls a la xarxa ferroviària per la cobertura de les vies a Sants. No obstant això, molts d'ells afirmen que ha calgut "paciència i resignació" durant els 23 dies que ha durat l'afectació. Tot i que la senyalització i el nombre d'informadors ha estat "suficient", en molts casos hi ha hagut acumulació de persones a les andanes i algun usuari afirma "haver-se sentit dins un ramat de bens" en alguns moments. La valoració global, però, és positiva s'ha percebut una millora informativa respecte talls d'anys anteriors.