El govern de Mataró proposa recuperar la taxa de guals i eliminar la bonificació de l'impost de vehicles a cotxes vells

El govern de Mataró proposa recuperar la taxa de guals i eliminar la bonificació de l'impost de vehicles a cotxes vells

El govern de Mataró proposa recuperar la taxa de guals i eliminar la bonificació de l'impost de vehicles a cotxes vells

ACN Mataró.-El govern municipal de Mataró (PSC-CiU) presenta una proposta d'ordenances fiscals per al 2017 amb canvis substancials respecte a la política fiscal d'anys anteriors. El regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, ha explicat que es vol apostar per una política fiscal "lògica" i no recaptatòria, en la que qualsevol mesura estigui lligada a polítiques concretes. En aquest sentit, es proposa eliminar la bonificació de l'impost de vehicles als cotxes de més de 25 anys perquè són els que més contaminen, així com recuperar la taxa de guals, desapareguda el 2003, que ara es passaria a calcular en funció del nombre de vehicles que hi caben en cada aparcament i no només per metres lineals. El que es recapti d'aquestes dues mesures es destinarà a polítiques de mobilitat sostenible. Les ordenances també preveuen la tarifació social de la taxa de la brossa, calculada a partir del valor cadastral dels immobles, i una tarifa plana de 60 euros per a llicències d'obres menors per incentivar l'activitat.

Els canvis d'impostos i taxes vinculats a la mobilitat s'aplicaran de manera gradual i s'acabarien d'implementar al 100% d'aquí a quatre anys. En el cas dels guals, el 2017 s'aplicaria un 25% de la taxa que s'acabi aprovant i s'incrementaria un 25% cada anys fins que es cobri de manera completa el 2020.Actualment el govern municipal treballa en tres possibles escenaris, ja que es posen sobre la taula diferents sistemes de càlcul. El 2003, quan es va suprimir la taxa, els propietaris pagaven només per metres lineals de façana del gual, mentre que ara es proposa que es combini aquesta xifra amb el nombre de vehicles que hi caben a cada aparcament, perquè paguin més els immobles amb més trànsit de cotxes.Entre la proposta més barata i la més cara per als contribuents, l'Ajuntament de Mataró passaria a recaptar entre 650.000 i un milió d'euros anuals, quan la taxa estigui implementada al 100%. La decisió final sorgirà de la discussió entre els grups municipals, amb l'objectiu que el conjunt d'ordenances s'aprovin a final de mes.En el cas de l'impost de vehicles, la bonificació per al 2017 seria del 80% i en eles anys consecutius s'aniria reduint un 20% fins arribar a zero, de tal manera que aquells vehicles que més contaminen siguin els que paguin l'impost complert, i no a l'inrevés, com passa actualment. D'altra banda, la bonificació per a vehicles ecològics passaria d'un descompte fix del 75% a ser del 75% pels vehicles elèctrics, d'un 70% pels híbrids i d'un 60% per a la resta, com els de biogàs.Una altra de les novetats que es proposen per al 2017 és la tarifació social de la taxa de la brossa, que passaria dels 109 euros actuals, a cobrar-se en tres escales de preu. Una un 25% més barata per als immobles amb un valor cadastral més baix i una altra un 15% més cara per als que tinguin un valor cadastral més alt. La majoria de veïns, però, continuaran pagant els 109 euros actuals.A nivell d'activitats econòmiques, l'IAE s'apuja un 3,75%, com estava previst sengons la planificació que es va fer a principis de mandat, i es crea una nova 'tarifa plana' de 60 euros per a llicències d'obres menors. També es modifica l'IBI, l'impost de més impacte sobre els ciutadans, que s'apuja un 1,75%, que en xifres absolutes suposa al voltant d'uns set euros per rebut mitjà anual.Amb les noves modificacions, que estan a l'espera de superar el tràmit del ple després de la negociació amb la resta de partits -el govern municipal està en minoria-, l'Ajuntament de Mataró podria recaptar l'any vinent al voltant de 800.000 euros més que l'anterior, la majoria provinents de l'augment de l'IBI, l'IAE i la part proporcional que s'acabi cobrant de la nova taxa de guals.