El govern de Barcelona fa dues propostes per iniciar el cobriment de la ronda de Dalt per Sant Genís i la Teixonera

El govern de Barcelona fa dues propostes per iniciar el cobriment de la ronda de Dalt per Sant Genís i la Teixonera

El govern de Barcelona fa dues propostes per iniciar el cobriment de la ronda de Dalt per Sant Genís i la Teixonera

ACN Barcelona.-Barcelona començarà la cobertura de la ronda de Dalt per Sant Genís i la Teixonera amb els 15 MEUR consignats en aquest mandat per aquesta obra. L'Ajuntament argumenta que és on hi ha més consens per iniciar els treballs. El govern municipal va plantejar dimecres a la comissió de seguiment dues propostes alternatives d'intervencions a curt termini en aquesta zona, al districte d'Horta-Guinardó. Els dos plantejaments preveuen actuacions de cobriment al Mercat de la Vall d'Hebron i la urbanització dels laterals dels trams on s'actuï. La primera proposta preveu un cobriment fragmentat en tres trams, mentre que la segona es concentra en un de sol. Els veïns i els seus representants valoraran les dues opcions i acordaran quina volen. La previsió és encarregar el projecte executiu entre gener i febrer del 2017.

Dimecres es va reunir per tercer cop la comissió de seguiment de la ronda de Dalt, en aquest cas amb la participació de la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, de la regidora d'Horta-Guinardó, Mercedes Vidal, i del regidor de Sarrià-Sant Gervasi, Daniel Mòdol. Els representants del govern van explicar dues propostes per iniciar l'obra per Sant Genís i la Teixonera, amb un pressupost de 15 MEUR. Les dues coincideixen en l'opció de cobrir la ronda en el tram que passa pel Mercat de la Vall d'Hebron. La primera proposta, però, preveu una cobertura fragmentada en tres àmbits: un primer davant del mercat, un segon a l'Institut Vall d'Hebron i un tercer allà on l'avinguda de Vallcarca es connecta amb la ronda, a la Teixonera. La segona alternativa concentraria la cobertura en un sol tram, entre el mercat i l'institut.En els dos casos es tractaria de cobertures urbanitzades del tronc central i dels espais lliures als laterals, i se seguirien els criteris comuns acordats per a totes les propostes d'intervenció de la ronda, és a dir, calçades laterals pacificades i menys trànsit al tronc central, així com menys contaminació acústica. Es millorarà la permeabilitat urbana i la connectivitat viària transversal entre els barris i es rehabilitarà el paisatge. L'objectiu general és reduir la fractura urbana que suposa aquesta via i millorar la qualitat de vida del veïnat. Un cop presentades i debatudes les alternatives en el marc de la comissió de seguiment, els veïns i els seus representants les valoraran per tal d'acordar quina de les dues es comença a executar durant aquest mateix mandat. La previsió és encarregar el projecte executiu d'aquest tram entre gener i febrer de 2017.Actuacions a mitjà i llarg termini a la rondaA més, la sessió d'aquest dimecres va servir també per abordar la visió a mitjà i llarg termini de les actuacions plantejades a la ronda de Dalt. L'equip municipal ha continuat desenvolupant els estudis previs tenint en compte les demandes veïnals expressades en els grups de treballs que s'han dut a terme fins ara. Els estudis es basen en principis de responsabilitat i rigor, amb uns criteris que permetin dissenyar una proposta factible i realitzable per fases que començaria a executar-se durant aquest mandat amb una les dues propostes explicades anteriorment, pressupostada amb 15 milions d'euros.S'han previst cobertures a mitjà i llarg termini que dotin de continuïtat urbana els teixits urbans de cada banda de la ronda. Aquestes cobertures es preveuen al barri de Vallcarca i els Penitents (Gràcia); entre Sant Genís dels Agudells i la Teixonera i entre Vall d'Hebron i Montbau (Horta-Guinardó), i en els tres trams que queden per cobrir a Verdum, la via Júlia i l'avinguda Meridiana (Nou Barris).En aquest cas, aquesta cobertura suposaria obtenir un espai urbà de trobada per passejar i fer activitats, amb continuïtat longitudinal des de la plaça de Karl Marx fins a l'avinguda Meridiana. Les cobertures plantejades, a més, tindrien usos i activitats compatibles que resoldrien possibles dèficits dels barris de l'entorn.Es planteja reconvertir les calçades laterals actuals en carrers de la ciutat i pacificar-les, de manera que es prioritzin el pas dels vianants i la mobilitat en bus i bicicleta. Per aconseguir-ho, en aquests punts es reduiria a un sol carril l'espai per als vehicles privats i es desplaçaria el trànsit cap al tronc central.Al tronc central, es vol aconseguir reduir del 20% al 25% el trànsit de pas, mitjançant la gestió de la mobilitat metropolitana i l'aplicació de les mesures corresponents. A més, s'establiria per al conjunt de la ronda de Dalt un programa bàsic de l'espai destinat a la mobilitat rodada que prevegi un carril cotxe, un carril bus i un carril bici. I està previst també impulsar nous connectors per a vianants i bicicletes a fi de millorar la mobilitat sensible i de proximitat entre barris, equipaments, parcs i espais lliures.Pel que fa a la qualitat ambiental, es preveu reduir la contaminació acústica actuant sobre l'origen dels sorolls. Es reduiria la intensitat del trànsit i s'instal·larien a la ronda materials sonoreductors i fonoabsorbents, aplicant també a la via mesures protectores com ara cobertures, pantalles i filtres.AvantprojectesLa fase actual d'estudis previs es limita a localitzar els punts de cobertures i les intervencions a dur a terme, i deixa per a una fase posterior d'avantprojecte la concreció del tractament de la superfície i dels usos i les activitats. Així doncs, un cop els estudis previs es tanquin amb el consens veïnal, el govern municipal redactarà els avantprojectes que recullin tots aquests criteris i actuacions.A més, per a l'àrea corresponent al tram comprès entre l'avinguda de Vallcarca i el carrer de l'Harmonia, també s'elaboraran els avantprojectes de la proposta impulsada durant el mandat anterior, que preveia el soterrament de la ronda i feia una proposta complexa tant econòmicament com tècnicament. No obstant això, el govern municipal tirarà endavant els avantprojectes d'aquest plantejament per tal de poder comparar els dos models i tenir en compte tots els elements de judici a l'hora de desenvolupar una proposta viable i factible.Calendari i propers passosDesprés de la reunió de la Comissió de Seguiment de la Ronda de Dalt d'aquest dimecres, el Govern municipal preveu enllestir definitivament els estudis previs el gener que ve. Entre el mateix mes de gener i el febrer, els membres de la comissió acordaran quina de les dues propostes d'actuacions a curt termini serà la que es començarà a desenvolupar durant aquest mandat, amb els 15 milions d'euros ja consignats.I el març vinent se celebrarà la quarta sessió de la comissió, on es presentaran els avantprojectes corresponents a les actuacions a mitjà i llarg termini, per tal d'enllestir-los durant l'abril del 2017.Paral·lelament, a partir del febrer es començarà a elaborar la diagnosi de les possibles actuacions a fer en el tram de la ronda de Dalt comprès entre el parc de l'Oreneta i la plaça d'Alfonso Comín, a Sarrià-Sant Gervasi. Entre febrer i març es reunirà el grup de treball per avaluar el contingut de la diagnosi, i al març s'enllestirà de cara a posar-la en comú en el marc de la quarta sessió de la comissió.