Detecten un focus de "foc bacterià" en una plantació de peres prop de Puigcerdà

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat ha detectat un focus de "foc bacterià" en una plantació de peres situada a la comarca de la Cerdanya, a prop de Puigcerdà per la qual cosa ha fixat una zona de seguretat en el radi d'un quilòmetre com a mesura preventiva. D'acord amb les normes vigents, el DARP procedirà a la immediata crema de la totalitat dels arbres de la parcel·la afectada, de prop de 3 hectàrees de superfície, i a més a més, ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre de radi en el qual s'examinaran totes les plantes susceptibles de tenir "foc bacterià", encara que a la zona afectada pràcticament no hi ha fruiters.
Detecten un focus de "foc bacterià" en una plantació de peres prop de Puigcerdà
Puigcerdà

Detecten un focus de "foc bacterià" en una plantació de peres prop de Puigcerdà

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat ha detectat un focus de "foc bacterià" en una plantació de peres situada a la comarca de la Cerdanya, a prop de Puigcerdà per la qual cosa ha fixat una zona de seguretat en el radi d'un quilòmetre com a mesura preventiva. D'acord amb les normes vigents, el DARP procedirà a la immediata crema de la totalitat dels arbres de la parcel·la afectada, de prop de 3 hectàrees de superfície, i a més a més, ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre de radi en el qual s'examinaran totes les plantes susceptibles de tenir "foc bacterià", encara que a la zona afectada pràcticament no hi ha fruiters.
Actualitzat
L'esmentat focus bacterià ha estat localitzat per tècnics del servei de Sanitat Vegetal de la direcció general de Producció Agrària i Innovació Rural i la malaltia ha estat confirmada pel laboratori de diagnòstic de l'esmentat servei de Sanitat Vegetal. El "foc bacterià" el provoca el bacteri "erwinia amylovora" i afecta de forma greu els fruiters de llavor, especialment les pereres, encara que també pot afectar espècies de plantes ornamentals tant cultivades com silvestres. Segons el Departament d'Agricultura, "no hi ha tractaments químics contra la malaltia, de manera que, en cas de detectar-se, cal procedir a la destrucció immediata de les plantes afectades".