Barcelona augmenta les inversions i tanca el 2003 amb dèficit zero per desè any consecutiu

L'esforç inversor del fòrum 2004 no ha impedit que l'Ajuntament de Barcelona tanqués el 2003 amb dèficit zero per desè any consecutiu. El consistori, que ha presentat el balanç pressupostari de l'últim mandat, encara els pròxims anys amb noves prioritats: l'habitatge, l'atenció a les persones i el manteniment dels espais públics. En el mandat 2000-2003 l'Ajuntament ha duplicat la inversió fins arribar als 2.172 milions d'euros alhora que rebaixava l'endeutament fins a 1.300. Es calcula que un 30% dels nous pressupostos es destinaran a l'atenció a les persones i un 25% al manteniment d'espais públics.
Barcelona augmenta les inversions i tanca el 2003 amb dèficit zero per desè any consecutiu
Barcelona

Barcelona augmenta les inversions i tanca el 2003 amb dèficit zero per desè any consecutiu

L'esforç inversor del fòrum 2004 no ha impedit que l'Ajuntament de Barcelona tanqués el 2003 amb dèficit zero per desè any consecutiu. El consistori, que ha presentat el balanç pressupostari de l'últim mandat, encara els pròxims anys amb noves prioritats: l'habitatge, l'atenció a les persones i el manteniment dels espais públics. En el mandat 2000-2003 l'Ajuntament ha duplicat la inversió fins arribar als 2.172 milions d'euros alhora que rebaixava l'endeutament fins a 1.300. Es calcula que un 30% dels nous pressupostos es destinaran a l'atenció a les persones i un 25% al manteniment d'espais públics.
Actualitzat
L'Ajuntament de Barcelona va augmentar la inversió fins als 2.172 milions d'euros en el període 2000-03, una xifra rècord molt superior a la quantitat corresponent a 1996-1999, xifrada en 1.210 milions. L'alcalde Joan Clos ha presentat un balanç economicofinancer del període 2000-2003, el qual mostra una reducció del dèficit consolidat sense haver afectat el nivell d'inversions, que han augmentat. Durant aquest període, el deute s'ha reduït en 107 milions d'euros durant l'anterior mandat. Tot aquest impuls inversor, s'ha generat un estalvi brut -amb una mitjana de creixement del 7,6% anual- de 504 milions que han servit per "millorar la prestació de serveis públics", segons ha explicat la gerent delegada de finançament, empreses i patrimoni, Pilar Solans. Les despeses corrents no financeres han augmentat respecte dels ingressos corrents a causa de l'augment de la despesa en manteniment i conservació, en neteja i recollida d'escombraries, i en l'atenció a les persones així com en la millora en la qualitat dels serveis prestats als ciutadans, segons l'ajuntament. No obstant, els ingressos han registrat un augment anual mitjà del 4,7% gràcies a la política de no increment de la pressió fiscal, una gestió "eficaç" de la recaptació i l'augment de la participació d'ingressos de l'Estat fins a una taxa mitjana del 7%. L'alcalde Clos ha desmentit que l'increment de les inversions, de les quals uns 300 milions d'euros s'han destinat cap a la zona de Llevant, hagin perjudicat els districtes, sinó que també "s'hi han augmentat" les inversions. A les obres del Fòrum i la transformació urbanística del Llevant barceloní s'hi han invertit uns 500 milions d'euros fins ara. El gerent municipal, Ramon Seró, ha especificat que la inversió associada amb vistes al 2004 ha estat superior en termes absoluts a la de 1992, així com en la participació municipal en aquestes inversions. Clos ha afirmat que l'economia ciutadana està "sanejada" i ha argumentat aquest balanç com la "reafirmació de les polítiques municipals encaminades a l'obtenció del dèficit zero anual i al pagament de les actuacions del consistori". A més, ha assegurat que donarà prioritat a la despesa social en actuacions sobre habitatge. Per la seva banda, Seró sosté que l'Ajuntament de Barcelona "pot encarar aquest mandat "amb plenitud de forces i recursos" i que "els números han mantingut i fins i tot augmentat la solvència financera" del consistori. L'alcalde ha destacat que fa 10 anys que el consistori salda el seu balanç amb dèficit zero i del fet que l'Ajuntament hagi estat "el primer d'Espanya" d'haver-ho aconseguit, després de recordar els problemes financers que va tenir la ciutat en èpoques anteriors.