Banyoles aprova un pressupost de més de 19 MEUR, dels quals 2,17 seran per a inversions

Banyoles aprova un pressupost de més de 19 MEUR, dels quals 2,17 seran per a inversions

Banyoles aprova un pressupost de més de 19 MEUR, dels quals 2,17 seran per a inversions

ACN Banyoles.-L'equip de govern de l'Ajuntament de Banyoles (CiU), que té majoria, ha aprovat aquest dilluns el pressupost del 2017 de més de 19,29 milions d'euros (MEUR), el que representa un 3,43% menys que el del 2016. En el capítol d'inversions, hi ha previst destinar-hi un total de 2,17 MEUR, amb actuacions que inclouen la compra de l'espai per la nova biblioteca -es reserva una partida de 500.000 euros però encara no se sap l'emplaçament- i l'arranjament del carrer de les Rotes, una obra amb finançament plurianual que vol convertir-lo en un nou espai per connectar l'Estany amb el centre. El 26% del cost de les inversions s'assumirà amb fons propis mentre que els diners restants s'assumiran amb un crèdit per valor d'1,6 milions d'euros. Pel que fa al nivell d'endeutament del consistori, el deute viu se situarà entre el 47 i el 49% durant el 2017.

El regidor d'Hisenda de Banyoles, Pau Comas, ha estat l'encarregat de desglossar les línies generals del pressupost del 2017 i n'ha destacat el seu "caràcter social, continuista i que segueix millorant tots els àmbits de la ciutat sense comportar un augment de la pressió fiscal". El pressupost ascendeix a 19.298.244,42 euros, el que representa un 3,43% menys que el de l'exercici anterior. Pel que fa als ingressos corrents de caràcter ordinari, es preveu que sumin 17.543.144, 42 euros, una xifra molt similar al pressupost d'enguany. Només hi ha hagut una disminució del 0,35% respecte el 2016 degut, en part, a una menor previsió d'ingrés per la participació en els tributs de l'Estat, que és la principal transferència corrent. L'equip de govern ha apostat per no augmentar la pressió fiscal als ciutadans. També s'ha recordat que s'està pendent de l'actualització dels coeficients de regularització de la base cadastral, que no s'aplicarà a l'espera de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.La despesa corrent també se situa a nivells de l'any passat, amb 16.939.244,42 euros, un 0,63% més. Augmenten alguns ajuts a entitatsLes transferències corrents han augmentat amb aquest pressupost un 4% respecte el de l'any anterior, concretament en 105.600 euros. L'equip de govern assegura que s'ha volgut donar "una rellevància especial a les persones i entitats de la ciutat". Els diners que es destinaven a entitats s'han mantingut i, en alguns casos augmentat, com són els ajuts als alumnes amb pocs recursos de l'Escola Municipal de Música amb una partida total de 8.000 euros; la partida referent a la rehabilitació de façanes ja que aquesta subvenció fins ara només cobria edificis del nucli antic de la ciutat i que ara s'obrirà a tota la ciutat amb un total de 12.000 euros. Així mateix, es mantenen projectes socials al barri de la Farga fins ara emmarcats en el Pla de barris, a més d'augmentar la partida d'ajuts a la millora d'establiments (que passa d'una dotació de 6.000 euros a 12.000 euros).El pressupost del 2017 segueix mantenint un fons de contingència de 120.000 euros tal com s'ha vingut fent en els anys anteriors per tal de poder resoldre necessitats no previstes. A més a més el termini mitjà de pagament als proveïdors actualment es troba en els 17 dies dels 30 que marca la llei. 2,17 MEUR en inversionsEl pressupost inclou inversions per valor de més de 2,17 MEUR, un 26% dels quals s'assumiran amb fons propis. I és que per cinquè any consecutiu, l'Ajuntament ha aconseguit un estalvi net de 603.900 euros, dels quals 573.900 (els 120.000 restants són els destinats al fons de contingència), es destinaran a finançar alguns projectes d'inversió. També, es preveu demanar un crèdit a llarg termini d'1,625 MEUR.Pel que fa a les inversions previstes per aquest 2017, augmenten substancialment les destinades a les àrees d'Eduació i l'àrea de Cultura i patrimoni. També, s'han pressupostat arranjaments de carrers del Barri Vell, i les millores al carrer de les Rotes amb finançament plurianual (de 250.000 euros per any), que permetrà completar els treballs per connectar l'Estany amb el centre. El quadre d'inversions també inclou crèdit per la part de finançament del Projecte de la Mota de l'Estany per un import de 150.000 euros i una subvenció al Club Natació Banyoles, ja que són ells els qui han avançat els diners per l'adquisició d'un pantalà (una sortida flotant) per a l'Estany i que serà propietat del Consorci Esportiu de l'Estany. També es preveu una nova edició del Pla de voreres, dotat amb 100.000 euros, una demanda majoritària als consells de barri. També s'inclou l'adquisició de l'espai per la nova biblioteca (500.000 euros) -es reserven els diners tot i que encara no s'ha escollit l'emplaçament-, així com una partida per a l'habilitació del parc de gossos i una altra per a inversions en els carrils bici.El volum d'inversions del 2017 és un 30% inferior que el 2016 com a conseqüència de la finalització del Pla de barris aquest any. Pel que fa a l'endeutament, es preveu que la ràtio del deute viu se situï entre el 47 i 49% durant l'any vinent.