Augmenta el percentatge de morts en accident a les ciutats

Contràriament al descens que ha experimentat la mortandat en accidents de trànsit a les carreteres els últims deu anys, les vies urbanes presenten un augment considerable en el percentatge de morts en la xarxa viària.
Augmenta el percentatge de morts en accident a les ciutats

Augmenta el percentatge de morts en accident a les ciutats

Contràriament al descens que ha experimentat la mortandat en accidents de trànsit a les carreteres els últims deu anys, les vies urbanes presenten un augment considerable en el percentatge de morts en la xarxa viària.
Carles Pérez Actualitzat
4 Accident

Ciclista morta atropellada per un camió a Barcelona

Si l'any 2005 van morir a Europa 32.951 persones en accidents de trànsit, 11.622 dels accidents van passar en vies urbanes. Aquesta xifra representa un 35,3% del total.

Tres anys més tard, el 2008, (l'última estadística, publicada l'any 2010) el total de víctimes mortals va ser de 37.265 i 14.338 ho van ser a pobles i ciutats, amb la qual cosa el percentatge s'eleva al 38,5%, per tant l'augment es pot xifrar en un 3,3%.

Cal dir que l'aparent augment de les víctimes mortals es dóna per la incorporació a les estadístiques de cinc països més, que per si sols sumen 9.434 víctimes més.

Segons aquestes dades i pel que fa a l'Estat espanyol, cal ressaltar que és el que menys accidents té en vies urbanes: en les últimes dades de l'any 2008 representen un 20,5% del total, això sí, amb un augment del 2,7% sobre les estadístiques anteriors.

L'opinió del experts

La primera de les conclusions a què arriben els experts en seguretat viària és que la confecció de les estadístiques ha de fer-se amb més rapidesa i han de ser estadístiques homologades a tot Europa i no de lliure interpretació.
Curiosament, Espanya no facilita la dada de morts/quilòmetres recorreguts, que és un dels indicadors clau per saber com anem, no el de morts/habitants, perquè no diu res de la seguretat del sistema, per molt que sigui la dada més publicitada. També les dades de defuncions a causa d'accident viari es fan a 24 hores del succés i no se'n fa un seguiment a 30 dies.
Es per això que la nova responsable de la DGT, Maria Seguí, ha dit que amb les noves dades "potser hi hauria sorpreses".

La segona de les conclusions és que els ajuntaments han de prendre més responsabilitats en l'ordenament de les seves vies per tal d'invertir la tendència negativa que s'observa en les estadístiques.


DOCUMENTS RELACIONATS