Aprovada la delimitació de l'entorn de protecció del Castell de Miravet

Aprovada la delimitació de l'entorn de protecció del Castell de Miravet

Aprovada la delimitació de l'entorn de protecció del Castell de Miravet

ACN Miravet.-El Govern ha aprovat delimitar l'entorn de protecció del castell de Miravet, a la comarca de Ribera d'Ebre, en el qual hi ha estat inclòs el subsòl del monument. Fins ara, el castell de Miravet havia gaudit d'una delimitació de caire urbanístic ("Entorn protegit del Castell"), que abasta, de forma aproximadament concèntrica, un àmbit limitat del castell i del nucli antic de Miravet. La singularitat del castell de Miravet, element declarat bé cultural d'interès nacional com a monument històric l'any 1993, aconsellava una definició més rigorosa i ajustada a la figura legal d'entorn de protecció, segons la llei del patrimoni cultural català.

La definició d'un entorn de protecció al voltant del castell de Miravet és considerada com el millor instrument per garantir la pervivència dels múltiples valors culturals del monument en les millors condicions possibles. La protecció vetlla per la correcta visualització del monument i per la integració harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos que s'hi puguin establir en el futur, amb equilibri entre la necessitat de crear aquesta àrea de protecció al voltant del monument que garanteixi suficientment la seva preservació i la voluntat de no afectar més espais dels estrictament necessaris. El castell de Miravet, situat dalt d'un turó, al marge dret del riu Ebre, és una fita paisatgística tant des de la llunyania com des de la proximitat. Per això, s'ha optat per definir l'entorn de protecció del castell ajustant-se a les visuals més properes, ja que permeten mantenir els múltiples valors del monument. Pel que fa a l'àmbit urbà, la delimitació s'ha ajustat al nucli antic de Miravet, anomenat "Cap de la Vila", el qual, situat a la falda del castell, arrapat a la base del turó i enfront del riu, genera les visuals conjuntes amb el monument més característiques de l'indret. També s'ha tingut en compte l'accés a la plaça de l'Arenal des del nou vial construït, que discorre en paral·lel al canal de les Illetes, i des del qual es generen visuals pròximes del monument.