La CCMA obre una segona convocatòria de projectes audiovisuals innovadors per a la programació del 33

Després de l'èxit de la primera crida, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) obre una segona convocatòria de projectes amb l'objectiu de cercar nous talents i formats originals i innovadors de continguts audiovisuals per al 33, adreçada a professionals independents, nous creadors, titulats en comunicació audiovisual i al sector audiovisual en general. Aquesta convocatòria, com la primera, té l'objectiu de contractar un mínim de cinc projectes serialitzables. De la primera fase de selecció en sortiran vint, que participaran en una sessió final de pitching.

El 33 és el canal dedicat a la descoberta, el coneixement, la innovació, el debat d'idees i la projecció de la cultura. En aquesta línia del canal, i atenent l'evolució de la cultura audiovisual, aquesta convocatòria cerca de manera especial propostes innovadores com a finestra per als creadors joves.

La convocatòria s'adreça principalment a professionals independents, nous creadors, titulats en graus de comunicació audiovisual, productores i al sector audiovisual en general, per presentar projectes singulars que, tant per contingut com per format, no formarien part de l'àmbit televisiu generalista convencional. Les bases d'aquesta convocatòria es poden consultar a l'apartat de presentació de projectes del web de la CCMA.

La crida està oberta a tot tipus de formats i continguts, des de projectes culturals en la seva concepció més àmplia, fins a propostes artístiques, passant pels formats més habituals com l'entreteniment, les docusèries i la ficció, fins a formats híbrids.

En aquesta segona edició es valorarà especialment l'originalitat en el format, la incorporació de nous recursos i llenguatges audiovisuals i es prioritzaran especialment els projectes pensats per ser distribuïts per diferents pantalles amb un format propi per a cadascuna.

Aquesta segona convocatòria té l'objectiu de contractar 5 projectes serialitzables.

Presentació i selecció de projectes

Els projectes s'hauran de fer arribar, abans del divendres 31 de maig, a la bústia de correu electrònic crida33@ccma.cat.

La selecció dels projectes es farà en dues parts. En una primera fase, un comitè de selecció format pels responsables de continguts de TV3 en farà una primera tria, en què es valorarà que la documentació aportada s'ajusti a la que se sol·licita, que els projectes siguin efectivament propostes innovadores i que la seva producció sigui factible dins dels paràmetres de la convocatòria. D'aquesta primera fase en sortiran 20 projectes que hauran de ser defensats pels seus creadors en una sessió de pitching pública, que tindrà lloc a les instal·lacions de la CCMA a Sant Joan Despí.

Després de la sessió de pitching, la CCMA farà públic els resultats de la convocatòria i els projectes seleccionats per produir-los.

ccma.cat