Catalunya Música transmetrà, divendres, el concert de presentació del Centre Robert Gerhard

Catalunya Música transmetrà aques divendres el concert de presentació del Centre Robert Gerhard, dedicat a la promoció i a la difusió del patrimoni musical de Carles Baguer, des de L'Auditori. La transmissió començarà a les set del vespre.
Catalunya Música

Catalunya Música

El concert l'interpretaran Carles Cristóbal i Josep Borràs, fagots, amb L'Adadèmia 1750, dirigida per Farran James. El programa inclourà simfonies i concerts de Carles Baguer i Franz Joseph Haydn. Els comentaris els farà Xavier Chavarria.
Aquest any es commemora el bicentenari de la mort de Carles Baguer (1768-1808), considerat un dels més grans compositors simfònics peninsulars del segle XVIII. El conjunt de dinou simfonies de Baguer, desperta admiració per la quantitat d'obres conservades, però també com a testimoni de la tipologia de simfonia existent a Catalunya i a la zona mediterrània els mateixos anys que es van crear les grans simfonies europees.
Més enllà de la influència dels patrons haydinians i mozartians, sembla que el mateix Baguer també va compondre algunes obres que va firmar com si ell fos Haydn, com per exemple la Simfonia en do major, atribuïda a "Josepe Ayden", que es troba a l'Arxiu de la Seu de Manresa i que va descobrir el musicòleg Josep Maria Vilar.