3Cat i l'ICEC obren una nova convocatòria, dotada amb 3 milions d'euros, per a projectes audiovisuals innovadors de temàtica cultural, divulgativa i d'entreteniment

Després de l'èxit de les crides anteriors, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departament de Cultura obren una altra convocatòria de projectes per difondre i descobrir la cultura catalana en totes les seves expressions. Alhora, la crida vol impulsar la creació de nous talents i formats de continguts culturals innovadors i divulgatius d'entreteniment per als diferents canals de distribució de 3Cat

La convocatòria té l'objectiu de contractar múltiples projectes audiovisuals que permetin generar continguts de valor que ampliïn el catàleg de consum a la carta i, més específicament, en l'àmbit digital, així com a la resta de canals de distribució de la CCMA.

Aquesta crida, oberta a tot tipus de formats, cerca propostes innovadores i projectes singulars que, tant pel contingut com pel format, són poc freqüents en el panorama audiovisual actual. En aquest sentit, es valora especialment l'originalitat, així com la incorporació de nous recursos i llenguatges audiovisuals, amb una especial atenció a la proposta de distribució omnicanal, i formats transmèdia.

La crida prioritzarà les següents temàtiques (no excloents): tendències culturals, amb especial sensibilitat pels creadors emergents i públic jove; humor; cultura popular; divulgació; arts escèniques (dansa, circ i teatre); cinema; arts visuals; llibres i literatura; música; diversitat; descoberta de la geografia catalana; cultura digital i videojocs.

També es valoraran específicament els projectes de grans formats culturals; les docu-sèries d'entreteniment, divulgatives o culturals; els projectes factuals; la ficció de petit format; els concursos participatius i/o transmèdia; els short formats d'humor, natura, territori o divulgació científica; les peces seriades de prescripció cultural, divulgativa, d'entreteniment i difusió del territori basades en diferents veus, creadors joves i/o Influencers; les roadtrips; els formats d'autor i els videopodcasts.

En aquest sentit, es valorarà especialment l'originalitat, la innovació, la transgressió, la diversitat en el sentit més global i el territori. També es valorarà la incorporació de mesures que redueixin l'impacte ambiental de les produccions en la fase de rodatge. 

Les bases d'aquesta convocatòria es poden consultar a l'apartat de presentació de projectes del web de la CCMA.

Aquesta nova crida té una dotació de tres milions d'euros, per produir els projectes seleccionats en règim de producció associada o coproducció.

Presentació i selecció de projectes

Els projectes es podran presentar des d'avui, 27 d'octubre, i fins a les 15.00 del divendres 17 de novembre del 2023 a través d'un formulari disponible al web de la CCMA.

Finalitzat el termini de presentació de projectes i amb caràcter previ a la valoració, la CCMA comprovarà si les sol·licituds contenen la documentació exigida en les bases del concurs i en farà una preselecció.

Un cop feta aquesta primera preselecció, i per tal de valorar el contingut dels projectes d'acord amb els criteris acordats en les bases de la convocatòria, la CCMA donarà trasllat de la seva preselecció a la Comissió de Valoració, formada per dos representants de l'ICEC i dos representants de 3Cat, amb caràcter paritari.

La resolució d'aquesta convocatòria es farà pública abans del 18 de desembre del 2023, a la pàgina web de la CCMA.

Segons el contingut i el format dels projectes presentats, i en funció de les necessitats de programació, en la fase de negociació s'estipularan les dates concretes d'entrega d'aquests continguts. En qualsevol cas, l'execució dels projectes seleccionats s'haurà d'iniciar el 2024.

ccma.cat
icec.gencat.cat

Anar al contingut