Anar a la navegació principal

Presentació de projectes audiovisuals segons la Norma reguladora

El procediment per a presentació de projectes en règim de producció associada es defineix de forma detallada a la "Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA".

La Norma té l'objectiu de dotar de màxima transparència a tot el procés de presentació, selecció, tramitació i contractació de projectes, a més de garantir públicament que s'ajusta als principis de publicitat, concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Periòdicament, i en funció de les necessitats de programació, la CCMA emet convocatòries públiques per a la presentació i selecció de continguts audiovisuals. No obstant això, també es poden presentar projectes sense necessitat d'una convocatòria explícita.

Descarregueu la "Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA"  Aprovada en l'acord de Consell de Govern 31/2016. Darrera actualització, 6 d'abril 2022.

_______________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES SEGONS LA NORMA REGULADORA:

Per presentar projectes responent a una convocatòria concreta, ateniu-vos a les condicions especificades a les seves bases.
 

Per presentar altres projectes audiovisuals, cal aportar la documentació següent:

  1. Formulari de registre corresponent, degudament emplenat
  1. Pressupost desglossat, segons el model corresponent:
  1. Documentació complementària (dossier sobre el projecte)
  • El lliurament del pressupost i la documentació complementària s'haurà de fer habilitant permisos en un espai compartit al núvol (com iCloud, OneDrive o núvols corporatius propis) o mitjançant un servei d'intercanvi de fitxers (p.ex. WeTransfer). En qualsevol dels casos, l'enllaç corresponent caldrà fer-lo arribar juntament amb el formulari de registre (en el mateix missatge al qual s'adjunta, si s'envia per correu electrònic, o bé omplint la casella corresponent en els formularis en línia).
     

En tots els casos, la CCMA tornarà còpia del formulari de registre amb data i número de registre com a justificant de recepció.

 

CRITERIS DE PRESENTACIÓ DELS CONTINGUTS PER A EMISSIÓ I VENDES:

En cas que un projecte sigui seleccionat per la CCMA, per a emissió o per a vendes, caldrà aportar els màsters i materials relacionats atenent les característiques tècniques, criteris de producció, circuit de lliurament, etc. especificats a la Guia de lliurament de màsters i materials relacionats per a emissió i vendes de les coproduccions i produccions associades, que es pot consultar a l'Espai del Proveïdor i Client de la CCMA.

 

Per qualsevol dubte o aclariment sobre la Norma, podeu adreçar-vos per correu electrònic a: .

_____________________________________________________________________________________________________________


CONVOCATÒRIES VIGENTS:

Crida acord Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA i Departament de Cultura 2024
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a grans formats d'entreteniment, formats ficció, sèries documentals i altres formats d'entreteniment.
Consulteu aquí les bases de la crida.
S'hi poden presentar projectes nous fins a les 15:00h del 31 de maig de 2024 i successives temporades de projectes seleccionats en crides anteriors, fins a les 15:00h del 10 de maig de 2024.


Convocatòria d'idees innovadores de sitcom
Crida de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la selecció de fins a tres projectes innovadors de sitcom (comèdia de situació). 
Bases de la crida
Modificació dels terminis de les diferents fases de preselecció de projectes.
Projectes preseleccionats que passen a la 2a fase 
Modificació dels terminis de resolució de la crida.
Resolució de la crida i projectes preseleccionats.

 

CONVOCATÒRIES ANTERIORS: 

Crida projectes audiovisuals educatius curriculars 2024 
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA SA) per a la selecció de projectes de continguts audiovisuals per a la nova plataforma educativa. 
Consulteu aquí les bases de la crida.
Modificació del termini de resolució.
Resolució de la crida i projectes preseleccionats.

Crida Cultura 2023 - llargmetratges cinematogràfics
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a llargmetratges cinematogràfics
Bases de la crida.
Annex 1 de les bases de la crida.
Modificació de la data de resolució de la crida.
Resolució de la crida.

Crida de projectes per a la sèrie documental "51%. Històries de dones en lluita pels seus drets" 
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA SA), fruit de la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). 
Bases de la crida
Resolució de la crida.

Crida Latituds 2004
Convocatòria per a la petició de propostes de projectes de producció de quatre documentals sobre la cooperació catalana per al programa "Latituds" arran de l'acord de col·laboració entre la CCMA i l'ACCD. 
Bases de la crida 
Resolució de la crida.

Convocatòria de projectes audiovisuals innovadors, de temàtica cultural, divulgativa i d'entreteniment 2023 
Crida arran del conveni entre la CCMA i l'ICEC 
Bases de la crida
Modificació de la data de resolució de la crida.
Resolució provisional de la crida.

Crida videojoc en règim de coproducció 2023
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la selecció d'un projecte de videojoc enfocat a públic X3+ per ser publicat en les principals videoconsoles del mercat
Bases de la crida.
Resolució provisional de la crida.

Crida Podcasts infantils 2023
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la selecció de projectes de podcasts infantils
Bases de la crida.
Resolució provisional de la crida.

Crida Cultura 2023
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a grans formats d'entreteniment, formats ficció, sèries documentals i altres formats d'entreteniment
Bases de la crida.
Modificació termini de resolució de la crida.
Resolució provisional de la crida.

Necessitat de contractació de sèries de ficció en català
Consulteu aquí la informació detallada per a la presentació de projectes.

Necessitat de contractació de produccions per a la nova plataforma digital de continguts en català 
Consulteu aquí la informació detallada per a la presentació de projectes.

Convocatòria per a la selecció de la producció del making of del disc de la Marató 2023 
Bases de la crida.
Resolució de la crida.

Crida docusèrie centres d'atenció primària
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, per a la selecció d'una docusèrie sobre el món dels centres d'atenció primària (CAP)
Bases de la crida.
Resolució de la crida.

Crida projectes audiovisuals infantils 2023
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la selecció de projectes audiovisuals infantils
Bases de la crida.
Resolució provisional de la crida.

Convocatòria d'enregistraments d'obres d'arts escèniques i de concerts 2022
Crida arran del conveni entre la CCMA i l'ICEC
Bases de la crida.
Resolució de la crida.

Convocatòria de projectes audiovisuals culturals, innovadors i divulgatius d'entreteniment 2022 
Crida arran del conveni entre la CCMA i l'ICEC
Bases de la crida,
Resolució sobre la selecció dels projectes que accedeixen a la fase de pitching.
Modificació de la data de resolució de la crida.
Resolució de la crida

Crida grans formats i llargmetratges 2022
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a grans formats audiovisuals i llargmetratges
3a crida arran de l'acord de la CCMA i el Departament de Cultura per al foment d'obres audiovisuals i cinematogràfiques catalanes 
Bases de la crida.
Resolució provisional de la crida.

Crida sèries de ficció 2022
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la selecció de projectes audiovisuals de ficció
Bases de la crida.
Resolució provisional de la crida.

Crida entreteniment ràdio 2022-2023 
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la selecció de projectes de continguts d'entreteniment per a la ràdio.
Bases de la crida.

Crida Latituds 2022 
Convocatòria per a la petició de propostes per a la contractació dels serveis de producció de tres documentals sobre la cooperació catalana pel programa "Latituds".
Bases de la crida.
Resolució de la crida.

Crida producció making of del disc de La Marató 2022
Convocatòria de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la petició d'ofertes per a la contractació de serveis de producció de les gravacions de les intervencions dels diferents artistes que participaran en el disc de La Marató 2022..
Bases de la crida .

Crida per a productors del disc de La Marató 2022 
Convocatòria de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la petició d'ofertes per a la contractació de serveis de producció artística i musical per al disc de La Marató de l'edició de 2022.
Bases de la crida.

Anar al contingut