Anar a la navegació principal

Anar a la navegació secundària

Presentació de projectes audiovisuals segons la Norma reguladora

El procediment per a presentació de projectes en règim de producció associada es defineix de forma detallada a la "Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA".

La Norma té l'objectiu de dotar de màxima transparència a tot el procés de presentació, selecció, tramitació i contractació de projectes, a més de garantir públicament que s'ajusta als principis de publicitat, concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Periòdicament, i en funció de les necessitats de programació, la CCMA emet convocatòries públiques per a la presentació i selecció de continguts audiovisuals. No obstant això, també es poden presentar projectes sense necessitat d'una convocatòria explícita.

Descarregueu la "Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA"  Aprovada en l'acord de Consell de Govern 31/2016. Darrera actualització, 6 d'abril 2022.

_______________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES SEGONS LA NORMA REGULADORA:

Per presentar projectes responent a una convocatòria concreta, ateniu-vos a les condicions especificades a les seves bases.
 

Per presentar altres projectes audiovisuals, cal aportar la documentació següent:

  1. Formulari de registre corresponent, degudament emplenat
  1. Pressupost desglossat, segons el model corresponent:
  1. Documentació complementària (dossier sobre el projecte)
  • El lliurament del pressupost i la documentació complementària s'haurà de fer habilitant permisos en un espai compartit al núvol (com iCloud, OneDrive o núvols corporatius propis) o mitjançant un servei d'intercanvi de fitxers (p.ex. WeTransfer). En qualsevol dels casos, l'enllaç corresponent caldrà fer-lo arribar juntament amb el formulari de registre (en el mateix missatge al qual s'adjunta, si s'envia per correu electrònic, o bé omplint la casella corresponent en els formularis en línia).
     

En tots els casos, la CCMA tornarà còpia del formulari de registre amb data i número de registre com a justificant de recepció.

 

CRITERIS DE PRESENTACIÓ DELS CONTINGUTS PER A EMISSIÓ I VENDES:

En cas que un projecte sigui seleccionat per la CCMA, per a emissió o per a vendes, caldrà aportar els màsters i materials relacionats atenent les característiques tècniques, criteris de producció, circuit de lliurament, etc. especificats a la Guia de lliurament de màsters i materials relacionats per a emissió i vendes de les coproduccions i produccions associades, que es pot consultar a l'Espai del Proveïdor i Client de la CCMA.

 

Per qualsevol dubte o aclariment sobre la Norma, podeu adreçar-vos per correu electrònic a: .

_______________________________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIES VIGENTS:

Convocatòria per a la selecció de la producció del making of del disc de la Marató 2023 
Consulteu aquí les bases de la crida,
Consulteu aquí la resolució de la crida.

Necessitat de contractació de produccions per a la nova plataforma digital de continguts en català 
Consulteu aquí la informació detallada per a la presentació de projectes.

CONVOCATÒRIES ANTERIORS:

Crida docusèrie centres d'atenció primària
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, per a la selecció d'una docusèrie sobre el món dels centres d'atenció primària (CAP)
Consulteu aquí les bases de la crida.
Consulteu aquí la resolució de la crida.

Crida projectes audiovisuals infantils 2023
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la selecció de projectes audiovisuals infantils
Consulteu aquí les bases de la crida.
Consulteu aquí la resolució provisional de la crida.

Convocatòria d'enregistraments d'obres d'arts escèniques i de concerts 2022
Crida arran del conveni entre la CCMA i l'ICEC
Consulteu aquí les bases de la crida.
Consulteu aquí la resolució de la crida.

Convocatòria de projectes audiovisuals culturals, innovadors i divulgatius d'entreteniment 2022 
Crida arran del conveni entre la CCMA i l'ICEC
Consulteu aquí les bases de la crida,
Consulteu aquí la resolució sobre la selecció dels projectes que accedeixen a la fase de pitching.
Consulteu aquí la modificació de la data de resolució de la crida.
Consulteu aquí la resolució de la crida

Crida grans formats i llargmetratges 2022
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a grans formats audiovisuals i llargmetratges
3a crida arran de l'acord de la CCMA i el Departament de Cultura per al foment d'obres audiovisuals i cinematogràfiques catalanes 
Consulteu aquí les bases de la crida.
Consulteu aquí la resolució provisional de la crida.

Crida sèries de ficció 2022
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la selecció de projectes audiovisuals de ficció
Consulteu aquí les bases de la crida.
Consulteu aquí la resolució provisional de la crida.

Crida entreteniment ràdio 2022-2023 
Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la selecció de projectes de continguts d'entreteniment per a la ràdio.
Consulteu aquí les bases de la crida.

Crida Latituds 2022 
Convocatòria per a la petició de propostes per a la contractació dels serveis de producció de tres documentals sobre la cooperació catalana pel programa "Latituds".
Consulteu aquí les bases de la crida.
Consulteu aquí la resolució de la crida.

Crida producció making of del disc de La Marató 2022
Convocatòria de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la petició d'ofertes per a la contractació de serveis de producció de les gravacions de les intervencions dels diferents artistes que participaran en el disc de La Marató 2022..
Consulteu aquí les bases de la crida .

Crida per a productors del disc de La Marató 2022 
Convocatòria de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la petició d'ofertes per a la contractació de serveis de producció artística i musical per al disc de La Marató de l'edició de 2022.
Consulteu aquí les bases de la crida.

4a Crida arran del conveni entre la CCMA i l'ICEC Convocatòria de projectes audiovisuals amb l'objectiu de buscar nous talents i formats de continguts per al canal 33.
Consulteu aquí les bases de la crida.
Consulteu aquí la resolució sobre la selecció dels projectes que accedeixen a la fase de pitching.
Consulteu aquí els projectes preseleccionats per a la seva producció.

Crida ficció Super3 2021. Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la presentació de propostes de serveis de producció del nou projecte de ficció del Super3
Consulteu aquí les bases de la crida.
Consulteu aquí la resolució de la primera fase i l'accés a la segona.
Consulteu aquí l'actualització de terminis de la segona fase.
Consulteu aquí la resolució de la crida.

Crida entreteniment ràdio 2021-2022. Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la selecció de projectes de continguts d'entreteniment per a la ràdio.
Consulteu aquí les bases de la crida.
Consulteu aquí la resolució de la primera fase i l'accés a la segona.

Crida Cultura 2021. Segona crida conjunta de la CCMA i el Departament de Cultura per al foment d'obres audiovisuals i cinematogràfiques catalanes.
Consulteu aquí les bases de la crida.
Consulteu aquí la resolució provisional de la crida.

Crida sèries de ficció 2021. Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la selecció de projectes audiovisuals de ficció per a televisió.
Consulteu aquí les bases de la crida,
Consulteu aquí la resolució provisional de la crida.

Crida arran del conveni entre la CCMA i l'Institut Català de les Empreses Culturals: 3a convocatòria de projectes audiovisuals amb l'objectiu de buscar nous talents i formats de continguts per al canal 33.
Consulteu aquí les bases de la crida.
Consulteu aquí la resolució provisional de la crida.

Convocatòria de projectes de Programa Especial de Cap d'Any per a la nit del 31 de desembre del 2020 i matinada de l'1 de gener del 2021.
Consulteu aquí les bases de la crida.

Crida arran del conveni entre la CCMA i l'Institut Català de les Empreses Culturals: Convocatòria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA per a la selecció de projectes de continguts audiovisuals culturals.
Consulteu aquí les bases de la crida.
Consulteu aquí la resolució provisional de la crida.

Continguts podcast per difondre en format digital i per qualsevol plataforma i altres continguts per a Catalunya Ràdio.
Consulteu aquí les bases de la crida.

Anar al contingut