Manual d'ús

2.2.1.12. Teletext

Escurcem i adaptem els continguts que determinem per poder-los mostrar al servei de teletext i fer-los més fàcilment consultables.

Els textos per ser mostrats al teletext han de ser curts, directes i preferentment d’una llargada no superior a una pàgina del servei. Quan el contingut depassa una pàgina utilitzem les pàgines rodants, que se succeeixen automàticament a intervals regulars i estan senyalitzades (1/3, 2/3, 3/3) per indicar la que apareix en pantalla en cada moment i el total de pàgines que contenen la informació consultada.

Atorguem números rodons i fàcils de memoritzar a les pàgines que conformen les portades de cada secció del servei.

TEMES:
RigorQualitatImatge corporativaMultiplataforma
Anar al contingut