Manual d'ús

2.4.1. Model de llengua estàndard

El nostre model de llengua busca l'equilibri entre correcció i adequació per respondre amb funcionalitat a totes les situacions que abasten els mitjans audiovisuals. Difonem un model de llengua útil a les necessitats comunicatives que sorgeixen en l'exercici professional, en la relació amb l'audiència i en la difusió de continguts que mostren o recreen la realitat.

Basem la qualitat lingüística en un model adaptable a la intenció comunicativa i als continguts, vàlid tant per a la llengua oral com per a l'escrita, i que serveixi tant per a la transmissió precisa d'informació com per a fórmules d'entreteniment basades en l'expressivitat i la transmissió d'emocions.

En contextos amb un cert grau de formalitat fem servir una llengua purament estàndard, que assegura la comunicació i la comprensió entre tots els parlants perquè es basa en el que és comú. En contextos de menys formalitat, o si convé posar l'accent en la diversitat o l'espontaneïtat, incorporem a la llengua estàndard alguns trets col·loquials.

TEMES:
Servei públicRigorQualitatMaterial informatiuLlenguatgeLlenguaFonts
Anar al contingut