GUIA EDITORIAL

La guia editorial estableix els valors i els principis d'actuació dels mitjans de comunicació de 3Cat comuns a totes les plataformes en què produeix i difon continguts.

La guia editorial recull la missió institucional dels mitjans de 3Cat i el compromís amb la ciutadania, amb el país i amb la llengua.
Igualment, estableix que l'actuació dels mitjans de 3Cat es basa en els grans principis periodístics de veracitat, rigor, imparcialitat i independència que guien l'elaboració i difusió de continguts informatius. Alhora fa explícit el compromís de les persones que hi treballen amb els valors i objectius que el servei públic audiovisual de la Generalitat de Catalunya s'ha fixat.

 

1.1. PRINCIPIS DE 3CAT

1.2. PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A 3CAT

1.3. PUBLICITAT I PATROCINIS A 3CAT

 

Anar al contingut