Manual d'ús

El manual d'ús inclou el desenvolupament i la concreció dels valors, principis i directrius enunciats a la guia editorial i la seva aplicació a les diferents plataformes de la CCMA per complir el mandat de servei públic de comunicació.

El manual d'ús està format per un cos comú a tots els mitjans de la CCMA i unes parts específiques per a cada una de les tres grans plataformes de què disposem per arribar als ciutadans: la televisió, la ràdio i els mitjans interactius.

La vocació del manual d'ús és ser una eina útil per esvair dubtes, resoldre conflictes deontològics, periodístics, estilístics o lingüístics, i aportar marcs de referència per prendre decisions que afecten els continguts en l'exercici professional diari als mitjans de la CCMA.

 

2.1. CONTINGUTS

2.2. DIFUSIÓ

2.3. PERSPECTIVA I TRACTAMENTS

2.4. ÚS DE LA LLENGUA

Anar al contingut