Manual d'ús

2.2.1.2. Imatge de la cadena

TELEVISIÓ
La nostra imatge la configuren la suma d'elements gràfics, sintonies, efectes sonors, ambientació d'espais,  persones i personatges que representen la cadena, i la posada en escena, tant a la pantalla com en les accions exteriors. Considerem la imatge un valor estratègic i un reflex de la unitat editorial i d'estil i de la nostra cadena.

La identitat de la cadena va més enllà de la pantalla de televisió. La continuïtat de les nostres marques de cadena, canals i espais es transmet també via multiplataforma i és present en altres tipus de suport.

TEMES:
ValorsRigorQualitatMultiplataformaInnovacióImatge corporativa
Anar al contingut