Manual d'ús

2.2.1.8. Disseny gràfic

Atorguem una consideració determinant al paper que el disseny gràfic té en la transmissió dels nostres signes d'identitat.

La nostra imatge es defineix atenent els valors integrals de la cadena i dels canals i els continguts que la conformen.

El disseny gràfic dels nostres programes és responsabilitat de la direcció d'imatge d'acord amb els criteris que guien els continguts de l'espai on s'incorporen.

TEMES:
RigorQualitatMaterial informatiuImatge corporativa
Anar al contingut