Manual d'ús

2.2.4.1.6. Participació en les xarxes socials

Recorrem a les xarxes socials per complementar i difondre les accions de participació que fem en els nostres mitjans.

En alguns espais de participació podem acceptar com a identificació de l’usuari el seu registre en una xarxa social com a alternativa al registre d’usuaris propi de la CCMA. Procurem evitar que per participar en els nostres mitjans sigui un requisit necessari estar registrat en una xarxa social concreta.

Estem atents a la participació i a les opinions dels usuaris a les xarxes socials on tenim presència, i les reflectim en els nostres mitjans quan considerem que enriqueixen els continguts.

Quan fem públic un missatge, identifiquem el participant amb el seu nom o el sobrenom que fa servir, i esmentem la xarxa social de la qual s’ha extret el contingut. Si només fem públic un fragment del missatge, ens assegurem de respectar el sentit del text original. Sempre que sigui possible, indiquem amb un recurs gràfic o oralment que no oferim el text complet.

TEMES:
Servei públic Multiplataforma Fonts Imatge corporativa Material informatiu Participació
Anar al contingut