Manual d'ús

2.2.4.1.14. Normes bàsiques de participació en els mitjans interactius

Cada programa, espai i servei dels nostres mitjans té unes condicions particulars de participació clares i visibles. Aquestes normes obliguen els usuaris a:

• respectar les opinions dels altres participants, encara que no les comparteixin;

• cenyir les seves opinions als continguts o al tema de cada espai;

• abstenir-se d’insultar o utilitzar un llenguatge discriminatori, ofensiu, sexista, racista, violent o xenòfob, i de promoure activitats il·legals;

• no publicar continguts promocionals, publicitaris ni propagandístics.

TEMES:
ValorsQualitatParticipacióMultiplataformaIdentificacióEntreteniment
Anar al contingut