Manual d'ús

2.2.4.1.5. Missatges de mòbil

Fem servir els missatges curts de mòbil (SMS) per rebre opinions o per vehicular la participació en votacions, enquestes i concursos.

Expliquem a l'audiència el propòsit de la participació, la manera d'intervenir i el cost d'enviament del missatge. Com que enviar un SMS implica un cost, procurem oferir alternatives de participació gratuïtes.

Sempre que sigui possible, fem servir un mateix número, comú a tots els nostres mitjans, quan demanem a l'audiència que ens enviï SMSs; d'aquesta manera pot identificar que participa en una acció de la CCMA.

En les accions de participació per SMS fem servir habitualment una paraula clau o acrònim que s'ha d'escriure a l'inici del missatge per identificar l'espai o servei. L'acrònim ha d'identificar clarament el nom del programa, el servei o els continguts. Escollim preferentment acrònims curts i fàcils de recordar.

TELEVISIÓ
Quan mostrem per televisió SMSs, tenim en compte diversos aspectes:

· Seleccionem els missatges que mostrem en pantalla en funció de la representativitat dels diferents punts de vista, l'interès o l'aportació que fan als continguts. No publiquem els que atempten contra els nostres principis editorials.

· Ens assegurem que queda ben visible que el que mostrem són missatges d'opinió enviats pels espectadors.

· Tenint en compte que són missatges de pocs caràcters, els mostrem sencers per pantalla.

· Per garantir la privacitat de l'autor, no mostrem el número sencer des d'on s'ha enviat l'SMS. Podem mostrar una part del número de telèfon com a atribució d'autoria tenint en compte que, per la naturalesa del mitjà, desconeixem el nom de l'autor.

· Indiquem clarament en pantalla la manera de participar i el cost de l'enviament del missatge.

· Respectem el codi del llenguatge propi dels SMSs, i només els modifiquem per facilitar-ne la comprensió, sempre amb revisió lingüística.

 

RÀDIO
Quan en espais radiofònics demanem la participació de l'audiència amb SMSs, tenim en compte diversos aspectes:

· Seleccionem els missatges que llegim en funció de la representativitat dels diferents punts de vista, l'interès o l'aportació que fan als continguts. No publiquem els que atempten contra els nostres principis editorials.

· Recordem freqüentment el cost de l'enviament de missatges.

· En general, llegim íntegrament els missatges seleccionats i, si per algun motiu només en llegim un fragment, ho fem constar.

· Deixem clar per antena que el que llegim és l'opinió d'un oient.

· No fem públic el número de telèfon mòbil des d'on s'ha enviat el missatge.

 

MITJANS INTERACTIUS
Quan demanem la participació a la ràdio o a la televisió a través d'SMSs, exposem clarament el propòsit, el cost i la manera de participar-hi.

TEMES:
Servei públic Multiplataforma Fonts Imatge corporativa Material informatiu Participació
Anar al contingut