Manual d'ús

2.1.4.3.3. Horari protegit i senyalització en els espais infantils a la televisió

TELEVISIÓ
Respectem una franja horària protegida en què no difonem, ni totalment ni parcialment, en cap dels nostres canals, continguts que hagin estat qualificats d'inadequats per a menors d'edat.

Aquest tram horari protegit és el comprès entre les 06.00 h i les 22.00 h. En tot cas, ens ajustem al que estableixi la legislació vigent.

Informem de la qualificació dels continguts amb els codis establerts en la normativa reguladora. També n'informem en els avanços de programació, tant en els nostres canals com en altres mitjans.

La direcció de cada programa que s'emeti per qualsevol dels nostres canals ha de qualificar l'espai, si no ho han fet prèviament els organismes autoritzats, i comunicar-ho als responsables d'emissió, que l'hauran de senyalitzar.

TEMES:
RigorQualitatMenorsIntegritatEstereotipsEntretenimentEducació
Anar al contingut