Manual d'ús

2.1.4.3.4. Horari protegit en els espais infantils a la ràdio

RÀDIO
Respectem una franja horària protegida en què no difonem, ni totalment ni parcialment, en cap dels nostres canals, continguts que hagin estat qualificats d'inadequats per a menors d'edat.

Aquest tram horari protegit és el comprès entre les 06.00 h i les 22.00 h. En tot cas, ens ajustem al que estableixi la legislació vigent.

TEMES:
Servei públicRigorQualitatMenorsIntegritatEstereotipsEntretenimentEducació
Anar al contingut