Manual d'ús

2.1.4.3.2. Elements de valoració de continguts adreçats a menors d'edat

Per classificar els continguts i valorar si són adequats per a l’audiència infantil i juvenil ens fixem en com es representen situacions on apareguin els elements següents:

• Violència: avaluem la freqüència i la intensitat de les manifestacions violentes i el seu grau de versemblança i explicitació, així com la representació en positiu o en negatiu dels actes violents.

• Sexe: tenim en compte com es representen les relacions sexuals i que no hi hagi sexe explícit. En les escenes amb contingut eròtic n’avaluem la freqüència i el grau d’explicitació.

• Por i angoixa: considerem si hi ha reiteració de situacions susceptibles de provocar aquestes emocions i el grau potencial d’afectació al públic menor d’edat.

• Drogues: tenim en compte com apareixen en el relat aquestes substàncies i la representació dels efectes de consumir-ne. Posem atenció especial que en els continguts el consum de drogues no es banalitzi o aparegui com un fet normal.

• Discriminació, racisme i xenofòbia: avaluem com es presenten els comportaments discriminatoris, racistes o xenòfobs i el grau d’influència que poden tenir sobre el públic jove. Comprovem que cap d’aquestes actituds rebi un tractament positiu.

• Llenguatge groller: valorem la freqüència d’aparició i la intensitat i la naturalesa de les expressions utilitzades.

• Conductes i plantejaments incívics: vigilem que aquests comportaments no apareguin representats de manera positiva o atractiva per als menors.

TEMES:
RigorQualitatMenorsIntegritatIdentificacióEstereotipsEntretenimentEducació
Anar al contingut