Manual d'ús

2.1.4.3.1. Continguts adequats segons la franja d'edat

Adeqüem els continguts per a infants i joves a les diferents etapes del seu procés maduratiu. Vetllem perquè els continguts contribueixin al seu desenvolupament personal equilibrat.

Posem a disposició dels infants, dels joves i de les persones que en són responsables la informació necessària per identificar els continguts que difonem i els destinataris per als quals els difonem.

TEMES:
RigorQualitatMenorsIntegritatIdentificacióEstereotipsEntreteniment
Anar al contingut