GUIA EDITORIAL

1.1.2.6.4. Defensor de l'Audiència

El Defensor de l’Audiència és una institució d’autoregulació periodística de caràcter unipersonal i independent que vetlla pels drets dels usuaris dels mitjans de 3Cat.
El Defensor de l’Audiència actua d’acord amb els principis establerts en el seu propi estatut, aprovat pel Consell de Govern de 3Cat.

TEMES:
IndependénciaImparcialitatParticipacióDrets
Anar al contingut