GUIA EDITORIAL

1.3.1. Principis

La CCMA es finança amb fons públics i amb ingressos de procedència comercial i publicitària. La publicitat i els patrocinis no condicionen la línia editorial dels nostres mitjans ni la tria i l'enfocament de la informació. Distingim entre publicitat i continguts, especialment els informatius.

Vetllem perquè els continguts publicitaris que difonem no fomentin actituds discriminatòries o antisocials, i perquè no ofenguin els sentiments ni les conviccions morals de les persones.
 
 
La CCMA es reserva l'opció de no acceptar publicitat que no s'ajusti als seus principis o que lesioni els seus interessos. No acceptem publicitat que pugui vulnerar la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o la llei general de publicitat.

 
Anar al contingut