GUIA EDITORIAL

1.3.2. Matèries de publicitat restringida

No produïm ni difonem publicitat de cap partit polític fora de la producció i emissió obligades dels espais electorals gratuïts, fora de la legislació vigent.

No difonem publicitat institucional en període electoral. Difonem, però, espais destinats a informar la ciutadania sobre dates, procediments, requisits i tràmits electorals i de vot per correu. 

 

No difonem publicitat que inciti al tabaquisme, l'alcoholisme o la drogoaddicció, en aplicació de la legislació vigent. Tampoc no acceptem publicitat que inciti als trastorns de la conducta alimentària, a la ludopatia o a altres addiccions.
No fem publicitat de prostitució ni de cap forma d'explotació o servei sexual, ni de pràctiques endevinatòries o esotèriques.
 

 

Anar al contingut