GUIA EDITORIAL

1.1.2.6.1. Participació

La ciutadania té dret a participar en els nostres mitjans a través de les plataformes d’accés que posem a la seva disposició.
Demanem sempre el consentiment a les persones que participen en els nostres continguts i els expliquem l’ús que farem de la seva intervenció.
En el cas de persones incapacitades o menors d’edat, requerim l’autorització dels pares, tutors o representants legals, tal com estableix la legislació vigent i d’acord amb la recomanació de l’organisme regulador.
Si la participació comporta facilitar dades personals, en garantim la confidencialitat, en els termes legals establerts.
Quan la participació de l’audiència s’articula en forma d’enquesta o implica la resposta a preguntes, ens comprometem a explicitar que els resultats no tenen cap valor demoscòpic i fem públic el nombre de persones que hi han participat.

TEMES:
ParticipacióMultiplataformaMenorsLegislacióDretsDiscapacitatConsentimentConfidencialitat
Anar al contingut