• El grau de seguiment dels objectius previstos als plans d'activitat es comptabilitza d'acord amb una sèrie d'indicadors. Podeu consultar el grau d'assoliment dels últims anys en el document adjunt.

  • Documentació publicada per la Sindicatura de Comptes en relació a l'activitat de la CCMA

  • Informe de control del compliment de les missions específiques de servei públic de la CCMA, elaborat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)