• Recull de l'activitat de la Defensora de l'Audiència i del Servei d'Atenció a l'Audiència, vies de comunicació entre l'audiència i els mitjans de 3Cat per opinar sobre el seu servei i contribuir a millorar-ne la qualitat.

  • Recull de les principals actuacions de política lingüística dutes a terme durant l'any i les dades que permeten conèixer la situació de la llengua catalana i de l'occità aranès en diversos àmbits de la societat. Els mitjans de 3Cat garanteixen la difusió regular de continguts en català i aranés a través de les seves plataformes i contribueixen a normalitzar i a consolidar-ne l'ús.

  • El grau de seguiment dels objectius previstos als plans d'activitat es comptabilitza d'acord amb una sèrie d'indicadors. Podeu consultar el grau d'assoliment dels últims anys en el document adjunt.

  • Informe de control del compliment de les missions específiques de servei públic de 3Cat, elaborat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)

Anar al contingut